במסגרת יום העיון, אותו יזמה והובילה רכזת ההיסטוריה באולפנה נורית הכסטר , סיירו הבנות במוזיאון והתרגשו לראות את הסידור שהיה שייך לסבא רבא של הילה סמואל, חברתם לכיתה. הרב יצחק סמואל זצ"ל אשר נספה באושוויץ, היה הרב הראשי של אוסלו, בירת נורבגיה וממנהיגי תנועת המזרחי במדינה. התלמידות ערכו מסע בירור בעקבות השאלות הגדולות שעולות מלימוד השואה וניסו לבחון היבטים שונים שעלו במרכז הלמידה של חדר השאלות הגדולות . לבסוף נפגשו עם הגברת ציפורה פיבלוביץ ושמעו את סיפור חייה כנערה צעירה בתקופת השואה. העדות ממקור ראשון עוררה הזדהות , חיבור וענין רב . בעדות המרגשת הציגה ציפורה את נקודת המבט היהודית בשואה ואת התקומה שלה והבחירה לעסוק בהנחלת השואה.