בית הספר על –יסודי דרור ברנקו וייס, משלב דתי חילוני, בישוב צור הדסה במועצה אזורית מטה יהודה זכה במקום הראשון בתחרות הפמ"עתון (פדגוגיה מוטת עתיד) של אגף מו"פ של משרד החינוך. התחרות התקיימה במרכז היזמות במדרשת רופין בחמישי בערב 11-12.10 עד שישי בבוקר, ולקחו בה חלק 70 בתי ספר מרחבי הארץ ביניהם תיכון ברנקו וייס עין ראפא עין נקובה וכן ביהס נווה שלום . במסגרת התחרות בתי הספר פיתחו יחד עם מנחים שיטות שונות לפדגוגיה מוטת עתיד. ייעודה של יחידת פדגוגיה מוטת עתיד היא לפתח ולספק למערכת החינוך מחקרים, מתודולוגיה, שירותים, והטמעה בתחומי חשיבת עתיד ופדגוגיה מוטת עתיד, כדי לשמר את רלוונטיות החינוך ולהתאימו באופן מתמיד לעידן של מציאות משתנה.

בית הספר העל יסודי דרור פעול במספר מישורים על מנת לאפשר גישה אישית ומותאמת לכל תלמיד. הבסיס של בית הספר הוא ההתאמה האישית, כלומר מעבר מפדגוגיה של מורה מול כיתה אחת לפדגוגיה של מורה עם שלל פרסונות.

התוכנית שזיכתה את בית הספר במקום הראשון בתחרות ואף מיושמת כבר בשנת הלימודים הנוכחית היא ה- story  שלי הוא שאלון (אפקליקציה)  אשר כל אחד ממלא ביחס לעצמו ובכך מתקבל פרופיל אישי אשר מתאר כיצד הוא רוצה ללמוד ולתפקד בבית הספר - מהי הדרך המתאימה ביותר עבורי תלמיד, מורה ומנהל כאחד. השאלון מהווה את הבסיס לבניית תכנית עבודה אישית, לקביעת יעדי למידה. כמו כן השאלון יספק נתונים אשר יאפשרו בניית שיעורים מותאמים להרכב הכיתה כפי שעלה בתוצאות השאלון.

ממד נוסף בתהליך הוא תהליכי רפלקציה עצמית. כל לומד יציב יעדים אישיים ללמידה בתחילת הדרך. בתום תקופת למידה יעשה תהליך רפלקציה בו תבחן השאלה האם דרך הלימוד האישית הביאה להשגת היעדים האישים והלימודיים. בסיס הנתונים שייאסף  יהווה מקור לבניית תכנית שיעורים אשר יותאמו לתמונת המציאות האישית, הכיתתית והבית ספרית.

מנהלת בית הספר ענבל פיקהולץ: "הרצון של משרד החינוך הוא שבבתי הספר יפעלו ע"פ פדגוגיה מוטת עתיד. לשם בית הספר דרור מכוון, זה הבסיס שלנו. העשייה הבית ספרית מכוונת לראייה של כל תלמיד ואיש צוות. אנו שואפים לתת מענה לשונות בצורה המקצועית ביותר".

ניב בר גיא, ראש מינהל החינוך במטה יהודה : "אני רוצה לברך את בית הספר דרור על הזכיה בפמ"עתון. החל מיום הקמתו של בית הספר – חרט צוות הניהול והמחנכים על דגלו מטרה מוצהרת של התאמת דרכי הלמידה להווייה של "כל אחד לומד ממקום שליבו חפץ" . פדגוגיה מוטת עתיד אשר מתאימה את הלימודים לתלמיד, ולא להיפך הינה הפרקטיקה המבוצעת בבית הספר הלכה למעשה. התלמיד זוכה לתחושת הצלחה בלימודים וכך גדלה גם המוטיבציה. אנו עובדים כל הזמן לשפר ולהעשיר את מוסדות החינוך במועצה ולהעניק לתלמידינו את החינוך הרלוונטי והאיכותי ביותר".