"אלה תולדות נח. נח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נח. ויולד נח שלושה בנים. את שם, את חם ואת יפת" (בראשית, ו', 9-10).

נח איש צדיק

כותב ה'כלי יקר', כי כל משפט המתאר את מעמדו של נח, מתייחס לתכונה שבה השתלם לעומת בני דורו, שהשחיתו וקלקלו בה. בני דור המבול חטאו בעבודה זרה, בגילוי עריות ובגזל. 

"נח איש צדיק" - לא גזל משל אחרים.

"תמים היה בדורותיו" - היה גדור בעריות כי נולד מהול. בכינוי 'תמים' כונה אברהם אבינו ע"ה רק לאחר שקיבל מצוות ברית מילה (נדרים, לא:).

"את האלוקים התהלך נח" - ולא פנה אל אלוהים אחרים.

סרטונים באדיבות 'פרדס חב"ד' עם הרב שניאור אשכנזי וידידיה מאיר

 

סרטון לפרשה מאת ד"ר עליזה בלוך

;

 

לזיכרון עולם

נשאלת השאלה, אם מבקש הפסוק להכריז על תולדות נח, היה עליו לנקוב מיד בשמות שלושת בניו ומדוע נאמר "אלה תולדות נח, נח איש צדיק"?

בספר 'דעת זקנים' נכתב על פי הנאמר במדרש על הפסוק "פרי צדיק עץ חיים" (משלי, י"א, 30). אמר רבי תנחומא: 'פרי צדיק עץ חיים' - בשעה שנסתלק אדם מן העולם בלא בנים, הוא מצר ובוכה, מפני שלא העמיד דורותצ. אומר לו הקדוש-ברוך-הוא: יש לך פרי, התורה שיגעת בה, דכתיב 'פרי צדיק עץ חיים', 'בניו' לא נאמר כאן אלא 'עץ חיים', וזו התורה שנקראת 'עץ חיים'.

לפי האמור הוא מסביר, כי מאחר ומעשיו של האדם הם תולדותיו וזיכרונו יותר מכל, לפיכך הזכיר הפסוק תחילה את צדקתו של נח "אלה תולדות נח, נח איש צדיק".

הדרשות מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ל"ז, תשרי תשע"א, עמ' 264-265; כרך ל"ח, חשון תשע"א, עמ' 14-15.

 

סרטונים באדיבות 'פרדס חב"ד' עם הרב זיו קצבי ועדן הראל

 

 

לגולשינו העושים את השבת בבני ברק ובאשדוד: עקב תקלה חל אי דיוק בזמנים המוצגים