מאז תחילת השנה לומדות תלמידות שכבת ט' באולפנה את שיעורי האנגלית במרחב החדשנות הפדגוגית הייחודי של בית החינוך. במסגרת למידה זו השכבה כולה לומדת ביחד, בליווי של 4-5 מורות. בכל מפגש הבנות לומדות באופן אקטיבי וחוויתי, המאפשר התייחסות אישית לכל בת ובו זמנית הגברת המוטיבציה של כל תלמידה להצליח ולהתקדם. הניסיון והמחקרים מוכיחים שדווקא למידה כזו מאפשרת התקדמות יותר משמעותית במקצוע. הוראת האנגלית במרחב החדשני היא תהליך מדוקדק המבוקר על ידי צוות האנגלית של ט': הרכזת רותי ברקלי, המורות אילנה סינגר וגילי סלומון, בתמיכת המורות סינתיה פרנקנשטיין ואסתר בכר. תשומת לב מיוחדת מוענקת לדוברות האנגלית מצד אחד, ומצד שני ניתן מענה לבנות החלשות באנגלית בכדי שכולן יחוו גם אתגר וגם הצלחה. מסכמת אחת התלמידות: "אני טובה באנגלית מדוברת, אבל בגלל שהייתי חלשה בקריאה וכתיבה הייתי תמיד "תקועה" בהקבצות הנמוכות. במרחב החדש אני יכולה להתקדם ולהיות עם בנות של הקבצה א' בחלק מהמשימות, ובו זמנית לקבל תמיכה 'לרמה שלי' במשימות אחרות". כפי שמסבירה אחת המורות, מתברר שהמרחב מאפשר לכולן להתקדם בצורה שאינה "מקבעת" אותן כמו בהקבצות: "במהלך העבודה בשיעור הצענו לתלמידות לבחור משימה בתחום אוצר מילים, והצענו להן שתי משימות: משימה קלה המתאימה לרמה יותר נמוכה, ומשימה מאתגרת. להפתעתנו, הרבה תלמידות בחרו במשימה המאתגרת, שבכיתה רגילה כלל לא הייתה מוצעת לחלק מהן- והן הצליחו ועמדו בה". איריס אליהו , ראשת האולפנה: "הלמידה הייחודית מתאפשרת בזכות מסירותן של המורות המשקיעות מאמצים רבים ביצירת אפיקי למידה חדשניים הפותחים בפני כל תלמידה נתיבים רבים ומגוונים להצלחה".