בעקבות אירוע מירוץ אופניים שיתקיים בגזרתינו בסוף השבוע  יהיו שיבושי תנועה לפי הפירוט הבא:

יום שישי
שעות-07:00-07:20 אבו גוש
שעות-07:30-08:10 צובה
שעות-08:30-10:00 צור הדסה
שעות-10:40-16:00 נטף


יום שבת
שעות-08:20-08:40 עין נקובא עין ראפה
שעות-09:50-12:30 שורש בית מאיר
שעות-10:20-12:30 נטף