המהלך מבטיח את נצחונו של ניב ויזל במירוץ לראשות המועצה כבר בסיבוב הראשון.

הצטרפותו  של מגנזי לניב הינה נדבך נוסף בבניית  קואליציה רחבה ככל האפשר, המהווה  ייצוג מייטבי לכל תושבי המועצה. 

קואליציה רחבה הכוללת את  נציגי המושבים ,  המגזר השיתופי,  חברי אגודות ותושבי הרחבות, תושבי הישובים קהילתיים, שוכרים, ותושבי הכפרים הערביים.

ניב ויזל   :" אני מברך את שלומי מגנזי על החלטתו להצטרף אליי להובלת מטה יהודה בחמש השנים הקרובות.
יש לנו עבודה רבה בחודש הקרוב נעבוד יחד עם אלפי התומכים  . מהיכרותי עם שלומי אין ספק כי נדע לממש את ניסיונו ויכולותיו לקידומה של מטה יהודה. "

מגנזי: "תושבי מטה יהודה, מועדים לשמחה!
לפני כחמישה חודשים הודעתי על התמודדות לתפקיד ראש המועצה. כתושב המועצה מזה שנים רבות וכפעיל ציבור, חשתי רצון עז לפעול למען המועצה ותושביה, בעיקר לנוכח המשבר שהיא עוברת בשנים האחרונות.
אני יודע ומאמין שיש בי את הכח, הרצון, הידע והניסיון להביא את השינויים ואת ההתחדשות  הנדרשים בניהול המועצה.
בניתי חזון לשנים הבאות תוך הכנת תוכנית עבודה סדורה ליישום היעדים והמטרות. כשם שהצגתי זאת במערכת הבחירות שלי ובכל מפגש וחוג בית.
אודה על האמת - על אף שרכשתי את אמונם של רבים מהתושבים, חזרה ועלתה הבקשה שניב ואנוכי נתאחד ונשתף פעולה בניהול המועצה.
לכולם השבתי שאני מתמודד, לא לשם קבלת תפקיד, או לשם סיפוק האגו האישי. כל מטרתי היא להביא לשינוי והתחדשות בניהול המועצה למען התושבים במטה יהודה. חזרתי ואמרתי בכל מפגש כי אינני פוסל את האפשרות לאיחוד ושיתוף פעולה עם ניב ויזל.
לקראת היישורת האחרונה במערכת הבחירות, חתם ניב ויזל וסיעת מגזר היישובים השיתופיים עם קבוצה מתוך תנועת המושבים על הסכם קואליציוני להליכה משותפת לבחירות ותמיכה בניב ויזל לראשות המועצה.
הסכם זה קיבל תמיכה מתנועת הקיבוצים ותנועת המושבים תוך צירוף חתימת ראשי התנועות כתומכים בהסכם.
הסכם זה אושר ונחתם ב 9 לספטמבר.

במצב יחסי הכוחות שנוצר עמדו בפניי שתי חלופות:

1. להמשיך ולהתמודד כאשר קיים סיכון שלא אבחר, וכי אז לא אוכל להיות שותף כלל בניהול המועצה , ולא אוכל להגשים את המטרות שהבטחתי לכם התושבים. 

2. לשתף פעולה עם ניב ויזל, המגזר הקיבוצי וחלק מהמגזר המושבי, ובכך להיות שותף בכיר בניהול המועצה ולהוביל בכוחות משותפים את השינויים כפי שהבטחתי לתושבים במהלך מערכת הבחירות.

מאחר ולא באתי לפוליטיקה מטעמי אגו וכבוד, ומאחר שניב ואנוכי הגענו למסקנה ששיתוף פעולה של שנינו יביאו לתוצאות המיוחלות למען התושבים במטה יהודה, החלטנו להתאחד.
חשוב לי להדגיש שהסכם השיתוף בינינו כולל את כל אותם עקרונות שהתחייבתי אליהם במהלך כל הקמפיין. החזון ,ותוכנית העבודה שבניתי יבואו לידי ביטוי במלואם!

חברות וחברים, תושבי מטה יהודה, 
אני פונה אליכם ומבקש מכם להצטרף אל אלפי התושבים התומכים באיחוד כוחות שיביא את השינוי למועצה שלנו.

מועדים לשמחה ובהצלחה לכולנו"