המועמד לראשות המועצה, ערן אוחנה, יצא בהצהרה חסרת תקדים באשר לכוונותיו לנהל את המועצה בשקיפות מירבית שתיטיב עם התושבים. בכנסי הבחירות האחרונים שלו הצהיר אוחנה כי בכוונתו לפעול למינוי גוף ביקורת חיצוני ובלתי תלוי בראשות שופט בדימוס, אשר יפקח באופן צמוד על התנהלותו כיו"ר המועצה ועל תפקוד המועצה.
לשון ההודעה שהוציא אוחנה לתקשורת:
״אני שומע את כולם... את המועמדים האחרים שמדברים על שינוי... ואני אומר לכם: רוצים שינוי אמיתי? בואו נעשה את זה כמו שצריך. אני מתחייב מיד לאחר בחירתי להקים גוף ביקורת חיצוני בראשות שופט בדימוס שאינו כפוף או קשור למועצה בשום דרך. הגוף הזה יתוקצב מראש לחמש שנים והתקציב יעבור למשרד עורכי דין חיצוני. כל זאת באישור או בכפוף להליך מינהלי תקין. גוף זה יהיה למעשה הנציג האמיתי שלכם, התושבים, במועצה. הוא יפקח וידווח לכם בכל רבעון האם המועצה ואני בראשה מטפלת בכל הבעיות והתלונות בדרך הישרה והשוויונית, ומתנהלת באופן תקין. חשוב לי שהתושב יידע שתלונה שלו מגיעה עד ללשכת ראש המועצה ושתהיה מדיניות דלת פתוחה שתהיה מבוקרת. אני יודע שזה נשמע כמעט לא אמיתי, אבל אחרי מה שעברנו פה ולאור חוסר האמון העמוק שנוצר במערכת, הגיע הזמן למפץ הגדול. אני מתחייב שאם המבקר החיצוני יגיע למסקנה שאני לא עומד בהתחייבויות שלי, אני אקח אחריות ואתפטר מתפקידי. היכן עוד שמעתם התחייבות כזו שיכולה להצביע על רצינות וידיעה שרק בדרך הזו תוכלו אתם התושבים לדעת בכל רגע נתון מה אני והיושבים במועצה עושים למענכם?! אומרים לי שיצאתי מדעתי, שאני 'מסנדל' את עצמי... אני יודע שזו חתיכת התחייבות אבל אני שלם איתה. אני יודע שאעמוד בה. אם תתנו לי את המנדט ותתמכו בי, אנחנו יכולים להפוך למודל כלל ארצי לשקיפות, יושרה, מינהל תקין ובעיקר להיות נאמנים לכם, התושבים, שבחרו בי לתפקיד".
אוחנה אף הצהיר כי בכוונתו לכהן כראש המועצה שתי קדנציות לכל היותר. "10 שנים זה מספיק זמן לייצר תהליכי עומק משמעותיים ולספק תוצרים של עשייה בשטח", הוסיף.