למעלה מ-400 תושבי ותושבות מטה יהודה מילאו את אולם בית העם בכפר אוריה. שר התיירות, יריב לוין נכח באירוע, דיבר על הפוטנציאל התיירותי והתוכניות העתידיות לתיירות במטה יהודה ואמר: "אני מיישיר מבט אליכם ולכל תושבי מטה יהודה: ניב ויזל הוא ראש המועצה הבא של מטה יהודה. אתגרים רבים לפנינו ונעשה אותם יחד בשנים הקרובות".

אולם בית העם היה צר מלהכיל את מאות התומכים בניב ויזל לראשות המועצה. ויזל עצמו נמנע בערב חגיגי זה מלעסוק בעניינים הפוליטיים ורק דיבר בקצרה על תכניותיו והיעדים לחמש השנים הבאות והרחיב בברכה מיוחדת לחיילי וחיילות צה"ל: "אני רוצה לומר שנה טובה לכל חיילי צה"ל, ובעיקר לשלוח מכאן לחיילות והחיילים של מטה יהודה ברכת שנה טובה. אתם וכל והצעירים במטה יהודה: שימרו על עצמכם".

כמו כן, ויזל הפנה קריאה ברורה לנשים במטה יהודה: "שלוש נשים במליאת המועצה זה לא יאה, לא יפה ולא מכבד! מפה אני קורא לכן להצטרף ולהגיש מועמדות לנציגות במליאת המועצה".

הבאים לכנס ראש השנה של ניב ויזל היוו בעצם פסיפס מגוון של כל תושבי מטה יהודה וכך גם המברכים באירוע. הגיעו נציגים מהמושבים, קיבוצים,  מהישובים הערביים, מהיישובים הקהילתיים, פעילים ופעילות מובילים במטה יהודה וחברי ועדים.