תרחיש אימים שכזה נשמע לנו רחוק מהמציאות של ימינו. טראמפ נתפס בעיני רבים כידיד מושבע של ישראל בעולם שהופך להיות עוין לה. האיש שהכריז על ירושלים כעל בירת ישראל, שמגן על מעמדה בזירה הבינלאומית ומוקיר את העם היהודי – מחזיק בידיו את מושכות השליטה. מיום ליום העתיד המדיני, הביטחוני והכלכלי של ישראל הופכים להיות תלויים יותר ויותר בתמיכתו.

אולם מאחורי מפגן האהדה לישראל, טראמפ הוא איש עסקים ממולח. כמנהג הסוחרים, הוא מפרגן תחילה בטעימה מתוקה וזומם לדרוש עבורה תשלום נאה. בדרכו הייחודית הוא מכשיר את השטח – הן בצד הישראלי והן בצד הפלסטיני – לקראת עסקת השלום שהוא עמל כדי להשיג - מעמד יוקרתי שאף נשיא בארצות הברית עוד לא זכה לו.

אולם מאמציו של טראמפ עתידים להיכשל בדיוק כמו כל המאמצים של קודמיו. שלום בין ישראל לפלסטינים אפשרי רק אם יהיה מושתת על חוקי הטבע. על פי חכמת הקבלה, שלום בין בני האדם מתאפשר באמצעות הפעלת כוח החיבור שטמון בטבע, וכל מתווה אחר נידון לכישלון.

עם ישראל הוא העם היחיד שנוסד על בסיס רעיון של אחדות לפי חוקי הטבע, ולכן היחיד שיכול לחבר ולהשלים בין בני אדם. זהו עם שנשא את יכולת החיבור משך מאות שנים עד שיצא לגלות ארוכה, נדד בעולם ואיבד את יסודו.

כיום הדרך היחידה להסכם שלום בר-קיימא מחייבת התעוררות מחדש של יסוד העם היהודי הרדום. אם נישאר בתרדמת, מאמציו של טראמפ ינחלו כישלון חרוץ, ובהדרגה הוא ישנה את יחסו לישראל לרעה. אז, אם לחזור לתרחיש האימים איתו פתחנו, יתגברו הצרות בישראל עד מחנק, ובאין ברירה יתלכדו היהודים בכל מאודם ויעוררו בכאב את כוח האחדות ממעמקי הטבע. רק אז יבוא שלום על ישראל ועל העולם כולו.

כדי לעורר מראש את כוח האחדות בדרך קלה ונעימה, נדרשת תכנית חינוכית, כזו שתעלה למודעות את תפקידו המיוחד של עם ישראל. לכן, טוב יהיה אם טראמפ ישקיע את 200 מיליון הדולרים שקיצץ מהסיוע לפלסטינים ביישום תהליך חינוכי שיחייב את ישראל להפעיל את כוח החיבור ויבטיח שלום. אז ייחרט שמו של טראמפ בדפי ההיסטוריה.