המשרד להגנת הסביבה העביר אישורי תמיכה בסכום של 15 מיליון שקל ל-172 רשויות מקומיות בישראל, לצורך ביצוע פעילויות לקידום חינוך בנושאי סביבה במערכת החינוך בשנת הלימודים תשע"ט. התמיכה ברשויות המקומיות מאפשרת קידום תוכניות של הכשרה, אימוץ אורח חיים סביבתי ואקטיביזם בנושאים אותם מוביל המשרד להגנת הסביבה.

במסגרת התמיכה יבוצעו תוכניות בהיקף נרחב של מוסדות חינוך (בתי ספר וגני ילדים) להכשרה ולמידה במגוון פרויקטים, המשתפים גם את הקהילה כולה והמרחב הציבורי. כמו-כן, יורחב תהליך הסמכת בתי הספר הירוקים, הכולל קיום תוכניות לימוד, הנהגת שימוש מושכל במשאבים, ביטוי סביבתי בחזות בית הספר והכשרת צוות המורים. דוגמאות לנושאים לתוכניות הלימוד: הפחחת זיהומים וסיכונים מתעשייה, מייצור אנרגיה ומתחבורה; טיפול בפסולת; סביבה בריאה; בנייה ירוקה; שינוי אקלים; שטחים פתוחים; כלכלה וסביבה ותרבות צריכה.

השר להגנת הסביבה, ח"כ זאב אלקין: "סביבה נקייה מתחילה בחינוך. ילד שממחזר ומפריד אשפה מפתח מודעות סביבתית, דואג להשאיר את הסביבה הקרובה שלו נקייה, וגם חוסך כסף לרשויות מקומיות. השנה הגדלנו ב-25% את התקציב לתמיכה ברשויות מקומיות שמקדמות  בתחומן חינוך בנושאי סביבה - דבר שיאפשר להכיר בעוד 135 בתי ספר כירוקים. השנה גם הוריתי למשרד לחזור ולתמוך, באמצעות התקציב, בקהילות שמקדמות אקטיביזם סביבתי. אני קורא לכלל הרשויות להמשיך להשתתף בעשייה החינוכית-קהילתית החשובה הזו"

זיוית לינדר, מנהלת אגף חינוך וקהילה במשרד להגנת הסביבה: "התמיכה הכספית תאפשר לרשויות לבצע פעולות משמעותיות לקידום נושאי הסביבה במערכת החינוך. הפעילויות יתבצעו בבתי הספר ובגני הילדים בכל רחבי הארץ ויובילו להטמעת הערכים הסביבתיים ולהכללתם בסדר היום של מוסדות החינוך, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך. תלמידים אלו ייקחו איתם להמשך חייהם את ההבנה, כי בכל מעשה שהם עושים - הם משפיעים על הסביבה הפיזית והאנושית, ויטמיעו הבנה זו בהתנהגותם כבוגרים ובבתיהם".

גובה התמיכה בכל רשות ורשות נקבע בהתאם לכללי הקול הקורא, שלקחו בחשבון את גודל הרשות ואת הדירוג החברתי-כלכלי שלה ובהתאם להיקף התקציבי שהגישה הרשות בבקשה לתמיכה.

אלו הסכומים שהועברו לרשויות אזורנו: 

עיריית בית שמש: 177,930 שקלים

מועצה אזורית מטה יהודה: 140,000 שקלים