צודקים במשרד החינוך כי הפירוד הוא שורש הבעיה בחברה הישראלית. הוא מקרין לכל תחומי החיים ואף מתגבר משנה לשנה. אבל בינתיים יש דבר טוב בהצהרה הזאת: הבעיה המרכזית מונחת על השולחן וקיימת הבנה ברורה שהיא לא תיפתר מעצמה.

קשה לי להאמין שתוכניות הלימוד שמשרד החינוך מתעתד להנחיל בבתי הספר, מכוונות לאחדות בין בני אדם המתבססת על חוקי הטבע, ושהכין תוכנית ודרך שיטתית להגיע לאחדות שכזו. לכן חומרי הלימוד בבתי הספר צריכים לכוון להכרת האחדות בין חלקי הטבע. הכרת האיזון, המיזוג וההתקשרות הטבעית שקיימת בעולמות הדומם, הצומח, החי – וכהמשך ישיר לכך, גם את החיבור בין בני האדם כחלק אינטגרלי ממערכת הטבע.

בכל רמה הטבע מתבסס על תכונות שונות ומנוגדות המתקשרות נכון כדי ליצור איזון, ולאפשר צורת חיים מתקדמת יותר. פלוס ומינוס, חום וקור, התכווצות והתרחבות, גאות ושפל, זכר ונקבה, נשיפה ושאיפה ועוד – החיים נשענים על קשרים בין ניגודים. הקיטוב והאחדות הם דרך הטבע

גם בדומם, בצומח ובחי ניתן לראות כיצד מנגנוני קשר מתפתחים דווקא על פני פירוד ושוני. לעומת זאת, ברמה האנושית הקשר נבנה באופן מודע. המודעות לקשר בינינו מתפתחת בשני שלבים: קודם מתפתחת מודעות גבוהה ל"אגואיזם" הטבעי שמפריד בינינו, ובשלב הבא מתפתחת מודעת לכוח החיבור הטבעי שקושר בינינו מעל האגו והשוני.

זאת האחדות שצריכה לככב ב"שנת האחדות" הקרובה. לאחדות כזו צריך לחנך – לאחדות המבוססת על חוקי הטבע האיתנים ולא על אתיקה ומוסר רפה.

החינוך הוא רק אמצעי. המטרה היא להכשיר את השכל ואת הרגש של האדם לקלוט את מנגנון החיבור בטבע ולהתחקות אחריו באופן מודע. חינוך שכזה יכשיר אותנו לחוות איכות חיים חדשה. מחקרים מדעיים בדיסציפלינות שונות מגלים שאדם הבונה קשר חיובי עם סביבתו, נעשה בריא יותר, חכם יותר, יצירתי יותר, יעיל יותר, מאושר יותר.

איך מכשירים את הרגש והשכל לחיבור הטבעי בין בני האדם? בדיוק כמו רכישת כל מקצוע אחר: תיאוריה ותרגול. השלב התיאורטי הוא עיצוב מחדש של תכני הלימוד סביב מנגנון החיבור שבטבע, והשלב המעשי הוא דיונים בקבוצות קטנות, מעגלי שיח ומשחקי גיבוש שמטרתם לעורר, לאמן ולהגביר את הרגשת החיבור בין בני האדם מעל השוני הטבעי.

אם כך, ברור גם שחינוך לאחדות חייב לכלול את החברה כולה: ילדים, נוער ומבוגרים כאחד. יתרה מכך, נבחרי הציבור חייבים להיות החלוצים שמתחנכים לאחדות ונותנים דוגמה חיובית לחברה כולה. אז תהיה זו "שנת אחדות" של ממש.