משפחת שמשנט משתתפת בצער המשפחה היקרה ושולחת מכאן את תנחומיה. יהי זכרו ברוך.