ביום חמישי האחרון, הגיע לידי קובי דדון מכתב בו נכתב כי הח"מ החליט למנות אותו לתפקיד סגן יו"ר ארגון הכבאים הארצי. "הריני מתכבד להודיעך כי ביום 10/08/18 החליט הח"מ למנותך לתפקיד סגן יו"ר ארגון הכבאים הארצי, מינוי שייכנס לתוקף לאלתר. אני מאחל לך הצלחה רבה במילוי תפקידך ומודה לך מקרב לב על נכונותך לסייע לארגון הכבאים בתקופה זו ולפעול למען עובדי ועובדות הרשות הארצית לכבאות והצלה", כך נכתב.