יהודה גובני מוכר כמי שכתביו מופיעים בדפי העיתונות המקומית שנים רבות, כמורה, משורר, ומתרגם את השפה העברית. רשת המרכזים הקהילתיים ומנהל המרכז הקהילתי שי הופמן מודים בחום על תרומתו של יהודה גו'בני לפתוח תרבות השיח והשפה במרכז הקהילתי ובבית שמש בכלל.