הבוקר, יום חמישי, העפיל ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול, יחד עם קבוצה של תושבים מבית שמש, להר ההר שבירדן, מקום קבורתו של אהרן הכהן, בכדי להתפלל על שלומה של בית שמש ואחדות הלבבות בין תושביה לקראת הבחירות הקרובות. לא קלה היא בשנים האחרונות הדרך להר ההר שבירדן, ובכדי להתגבר על בעיות ביטחוניות, נאלצו בני הקבוצה להתחפש לערבים, אך ב"ה הנסיעה עברה בשלום, וכל כוחותינו שבו לישראל בשלום.

"בית שמש", אומר ראש העיר משה אבוטבול", ידעה בבחירות שעברו מלחמות קשות, מאבקים בין ציבורים כאלו ואחרים שגרמו למריבות מיותרות בין עמך בית ישראל. לפיכך לקראת הבחירות הקרובות, ביקשנו לנסוע לקברו של אהרן הכהן ביום ההילולא שלו, כדי שדמותו הקדושה של 'אוהב שלום ורודף שלום', תהיה לזכות על עירנו שישכון בה שלום ואחדות בתוך הציבור החרדי, וגם בתוך כלל הציבורים בעיר, שיפעלו יחדיו מתוך אהבת ישראל כדרכו של אהרן הקודש".

ראש העיר מוסיף כי יש להבדיל בין הליך דמוקרטי של בחירות, לבין מלחמות רחוב ומסעי השמצות ומדנים. "אפשר לנהל בחירות מכובדות, בהן כל אחד מציג את עמדתו ואת מרכולתו, ולא מציב את עיקרי התעמולה בדרך הנגטיבית ועל בסיס השלילי. ב"ה בשנתיים האחרונות הצלחנו להחזיר את בית שמש לשפיות, להגיע לכך שהקואליציה תמנה רוב מוחץ מבין חברי מועצת העיר, ומכל המגזרים, ולכך תקוותנו ותפילתנו שבית שמש תמשיך בדרך של שלום, בזכותו של אהרן הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".