במסגרת תכנית ספייס הפרוייקט הלאומי, התקיימה השבוע פעילות משותפת עם משלחת מנהיגות צעירה של הפדרציות היהודיות. התכנית בהובלתה של שרית פוטוק הינה אחת התכניות החשובות ביותר במסגרת הפעילויות של מרכז קהילתי זינמן לב העיר. רשת המרכזים הקהילתיים והעומד בראשה סגן ראש העיר שמוליק גרינברג רואים בתכנית הלמידה ספייס הפרוייקט הלאומי, כבעלת ערך עליון של למידה ובניית קהילות כחלק מחזונה של הרשת.