לעין ראפה ועין נקובא, שני כפרים צמודים זה לזה על הדרך לירושלים, היסטוריה עשירה: שני הכפרים ננטשו על-ידי תושביהם במלחמת העצמאות, אך לאחר מספר שנים קיבלו התושבים תעודות זהות ישראליות והמדינה אף הקצתה להם קרקע חלופית להקמת היישובים שנכבשו מאז, בסמוך למחלף חמד בכביש מספר 1. אלא שבשל היות מרבית הקרקע בכפרים פרטית, נכשלו הניסיונות לקדם תכנית מתאר לכפרים, אשר תסדיר את השימושים הקיימים בקרקע ותאפשר להם צמיחה ופיתוח כלכלי.

לאחרונה, לאחר חודשים ארוכים של עבודה, החליטה הוועדה המקומית מטה יהודה על הבאת תכנית מתאר ראשונה מסוגה לעין ראפה ועין נקובא, לדיון בוועדה המחוזית – לקראת הפקדתה ואישורה. העבודה על התכנית התאפשרה בעקבות החלטת הממשלה לתקצב תכנון על אדמות פרטיות בכפרים הערביים, שבעקבותיה תקצב משרד השיכון והבינוי את העבודה על תכנית המתאר החדשה. את העבודה על התכנית הובילה המועצה, ולכל אורכה ליוו את התכנית יועצים ומומחים בכירים, יחד עם נציג של לשכת התכנון המחוזית.

לעין ראפה ולעין נקובא מאפיינים תיירותיים בולטים: תרבות ומורשת ייחודיים, מיקום על אם בדרך לירושלים, ובלב סביבה שמורה עתירת ערכי טבע, נוף ומורשת. תכנית המתאר מבקשת לממש את חזון התושבים ואת פוטנציאל הפיתוח התיירותי. התכנית תאפשר בשני היישובים הקמה של יחידות אירוח ועסקים, תתווה ציר נופי תיירותי חדש שיאפשר תנועת מטיילים בין נקודות העניין ומיזמי התיירות, ותייצר שני מוקדים ראשיים לתיירות מתחם הכניסה ובעין לעמור. היא תחליף תכנית מתאר מ-2005 שלא יושמה בשטח בשל אי היתכנות, מייצרת שני מתחמים חדשים לבניית 600-800 יחידות דיור לתושבי הכפרים, מסמנת עתודת קרקע להקמת אזור תעסוקה ומסחר, מייצרת פוטנציאל לשטחים ציבוריים עליהם יוקמו מבני חינוך, מבני ציבור וגינות ציבוריות, ומסדירה את המרקם הקיים היום בכפרים, תוך תוספת זכויות בנייה ושימושים.

מהנדסת המועצה האזורית מטה יהודה, אדרכילית מיכל נאור ורניק: "מכיוון שהמועצה לקחה על עצמה להיות היזם מאחורי התכנית, התהליך כולו לווה בישיבות שבועיות בהן הועלו האתגרים על השולחן – ונפתרו. השקענו הרבה תשומת לב במשא ומתן עם בעלי אדמות פרטיות ובקשר עם נציגי הציבור, על מנת לוודא שהתכנית תהיה מאוזנת ותאפשר צמיחה בשני הכפרים. הסברנו שאם התכנית תאושר המדינה עצמה תתקצב את הפיתוח בקרקע הפרטית, ולכן גם אם יהיו ויתורים מכיוונים שונים - הרווח הכללי עולה עליהם".

ניב ויזל, מ"מ ראש המועצה האזורית מטה יהודה: "המטרה שלנו הייתה לייצר לבסוף תכנית טובה, אבל לא רק 'על הנייר', אלא כזו שניתן יהיה ליישם בשטח. תושבי עין ראפה ועין נקובא זכאים לכך שלבניהם ובנותיהם תהיה האפשרות למצוא דירה בכפריהם, לצד מוסדות חינוך ואפשרויות תעסוקה, והתכנית עושה את כל זה".

צילומי הדמיה: גיאו בן גור