את הערב כיבד בהשתתפותו ראש העיר מר משה אבוטבול היו'. בנאומו שיבח את מנהלת התיכון הגב' שירה ראצבי תחי' שהצלחתה בחינוך לערכים ובניהול מוצלח מכה הדים נרחבים בפיקוח הארצי, ומסר את ברכתו בשם עיריית בית שמש למסיימות י"ב ולמתחילות שהצטרפו בגאוה לבית טוב ששמו "נתיבות דעת". את התוכנית האומנותית הפיקו בנות כיתה י"ב שעמלו על הפקת סרט מושלם בנושא חיפוש שורשים, בד בבד עם עומס הלימודים והבגרויות, ולהן מגיע כל הכבוד!