במסגרת תכנית ההדרכה השנתית ושמירת כשירות החילוץ מבורות וחללים מוקפים, של היחידה לחילוצים מיוחדים מתחנת בית שמש, קיימה היחידה בפיקודו של מפקד היחידה רשף יוסי אסרף אימון שכלל הדרכה על ערכה מיוחד לאספקת והחלפת אוויר בחללים מוקפים.

לאחר מכן, במסגרת האימון, הוקפצו לוחמי היחידה לתרגילי חילוץ מורכבים מחלל מוקף, בהם נדרשו להתמודד עם אווירה רעילה/ונפיצה ולחלץ לכודים משני בורות ניקוז פעילים.

הצוותים ביצעו ניטור של האוויר הרעיל והנפיץ בבורות, והקימו מערכות חבלים מיוחדת לחילוץ מבורות אלו. באמצעות מערכות אלו, הורדו מחלצים אל הבורות, תוך כדי שימוש במערכת ייעודית לאספקת אוויר המיועדת לשרידות המחלץ והמחולץ. לוחמי האש, רתמו את המחולץ אל מערכות החבלים והוא חולץ מהבור אל פני הקרקע .

באימון ובהדרכה, השתתפו וסייעו באופן משמעותי, יל"מ תחנת רחובות ומפקד היל"מ של התחנה, ביחד עם קציני יל"מ בית שמש ובהובלתם.

רשף יוסי אסרף, מפקד יל"מ בית שמש: "צוותי החילוץ הפגינו בקיאות ומקצועיות רבה בתחום החילוץ מבורות, וצלחו את התרגילים כמצופה מהם. לוחמי האש מיחידת היל"מ ערוכים לתת מענה איכותי בכל מתאר ומצב בו תושבי בית שמש והאזור יזדקקו להם"