בעקבות תביעה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י, להלן) הסתיים פינוי של חווה באזורנו. תושבי החווה, שהשתלטו בניגוד לחוק על אדמות מדינה עליהן בתים ישנים והתגוררו בהם ללא היתר, התפנו מהמקום בעקבות פסק דין לפינוי שהתקבל לאחר תביעה של רמ"י כנגד תושבי החווה וריאה ירוקה לרווחת הציבור. החווה המשתרעת על 6000 מ"ר תשנה יעודה ותשמש כשמורת טבע

מרמ"י נמסר, כי  למקום פלשו לפני שנים רבות, 7 משפחות,  ללא כל היתר מרמ"י. מסיגי הגבול החלו להתגורר במבנים הישנים ובמהלך השנים אף הרחיבו אותם, כל זאת בניגוד לחוק. בעקבות הליכים משפטיים של רמ"י כנגדם, התקבל פסק דין המחייב אותם להפסיק את השימוש הלא חוקי בקרקע, לפנותה ולהשיב את אדמת המדינה לקדמותה ולידי המדינה. מסיגי הגבול ביצעו פינוי עצמי של כלל השטח, פינו את המבנים והשיבו את הקרקע למדינה. 5 מבנים הושבו במצב רגיל ואילו 2 מבנים נוספים הושחתו מסיגי הגבול, השתלטו לפני שנים רבות על שטח של כ-6,000 מ"ר עליו שוכנים בתים ומבנים ישנים, שלחלקם ערך היסטורי, החלו להתגורר בהם וחלקם אף הקימו עסקים במקום, כל זאת, כאמור, ללא היתר ובניגוד לחוק, על שטח המיועד לעבור שינוי יעוד ולשמש כשמורת טבע וריאה ירוקה לרווחת הציבור.

מפקחי רמ"י, הפועלים לשמירה על אדמות המדינה ברחבי הארץ, שזיהו את הפלישה לאדמות המדינה, הזהירו אותם כי הם עוברים על החוק ופולשים לאדמות המדינה והבהירו כי אם הקרקע לא תפונה הם יהיו חשופים לתביעות כספיות והוצאות בגין פלישתם. למרות האזהרות ופעולות האכיפה שננקטו נגדם, נמנעו מסיגי הגבול מלפנות את הקרקע ולהחזירה לידי המדינה. בעקבות זאת הגישה רמ"י תביעה כנגדם בה נדרשו מסיגי הגבול לפנות את שהקימו על חשבון הציבור מהשטח. ברבות השנים, מסיגי הגבול אף הרחיבו את המבנים בבנייה בלתי חוקית.

צילום: רשות מקרקעי ישראל, דוברות

פסק הדין שהתקבל בעקבות תביעת הרשות חייב אותם להפסיק את השימוש בקרקע, לפנות את פלישתם ולהשיב את הקרקע לקדמותה, בעקבות זאת, אחת המשפחות פינתה את הקרקע והמבנה בו התגוררה. בפסק הדין נקבע עוד, כי על שש המשפחות שנותרו במקום, לסיים את פינוי הקרקע, כולל כל ציודם, עסקיהם ובתיהם עד לחודש יוני 2018. המפקחים הודיעו לפולשים כי אם לא יבצעו את פסק הדין הוא יבוצע בהליך הוצאה לפועל, והם יהיו חשופים לתביעות נוספות, לרבות תביעות להחזר עלויות הפינוי לקופת המדינה ודמי השימוש הרטרואקטיביים בשטח שידרשו בכדי לפנותם.

משנוכחו כל 6 משפחות הפולשים כי מפקחי הרשות עומדים על קיום פסק הדין במלואו ומתעתדים לפנות להליך הוצאה לפועל כנגדם, הן נאלצו לפנות בעצמם את הפלישות. הפולשים פינו את כל הציוד והבתים והשיבו את הקרקע לידי המדינה, על מנת להימנע מתביעות לתשלום עלויות הפינוי וביזיון בית המשפט. מפקחי רמ"י, שתפסו חזקה בקרקע מצאו במקום כי 5 מ-7 הבתים הושבו במצב רגיל ואילו 2 מבנים נוספים הושחתו בצורה גסה. המפקחים השיבו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי, הגישה לשטח נחסמה על-ידי שער ושילוט המתריע מפני פלישות הוצב במקום. הקרקע צפויה לעבור לרשות הטבע והגנים לשמש כשמורת טבע, במקביל נערך הליך בו יקבע האם חלק מהמבנים להם ערך היסטורי ישומרו, שאר המבנים צפויים להיהרס.

יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל: "מדובר בהליך משפטי ארוך שנים בסופו בית המשפט פסק כי השטח יוחזר לרווחת הציבור וכי על המשפחות המתגוררות במקום לפנות את ציודן, המכלאות ומגוריהם מהמקום. בעקבות זאת, כל המשפחות התפנו עם ציודם מהמקום, מצער לראות כי חלק מהמבנים ההיסטוריים הושחתו. מפקחי הרשות, העוסקים בשמירה על הקרקעות הציבוריות לטובת הציבור כולו השיבו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי. הפולשים במקרה זה ביצעו את הפינוי על חשבונם ובכך חסכו לעצמם ולמדינה בזבוז משאבים מיותרים. נמשיך לפעול נאמנה בשמירה על הקרקעות הציבוריות לטובת הציבור כולו".