מדי פעם בפעם מתפרסמות ידיעות על שיטות מכוערות בהן נוקטות חלק מחברות הביטוח על מנת לחמוק מתשלומים למבוטחיהן – אך הסיפור המפורט בתביעה אותה הגישו לאחרונה עוה"ד דוד פייל ונדב ליטמן, נגד חברת ביטוח  – נדמה כי שובר שיאים חדשים של ציניות ואכזריות.

על פי התביעה, אישה בשנות ה-40 לחייה החלה סובלת ממצב רפואי סבוך וקבוע, אשר מחייב אותה לעבור 8 צנתורי שתן ביום - במקום סטרילי. בשל מצבה הקשה, קבעו מומחי תעסוקה כי היא לא מסוגלת לעבוד במקום עבודה מסודר, ולכן הגדירו אותה  כסובלת מאובדן כושר עבודה בשיעור של 100%. לדברי עו"הד פייל וליטמן, האישה רכשה לפני מספר שנים פוליסת אובדן כושר עבודה מחברת הביטוח והקפידה לשלם את פרמיות הביטוח במועדן וללא כל פיגור או עיכוב. בשל ההתדרדרות במצבה הבריאותי פנתה האישה לחברת הביטוח  בבקשה לממש את הפוליסה.

בתחילה נענו בחברת הביטוח לבקשתה, והחלו להעביר לה גמלה  בסך יותר מ-4000 שקלים בחודש. אך כעבור תקופה קצרה, ומבלי שחל כל שיפור במצבה הבריאותי – החליטו בחברת הביטוח כי האישה כבר לא נמצאת מאובדן כושר עבודה – והפסיקו באופן חד-צדדי להעביר לה תגמולים על אף שלא חל כל שיפור במצבה, אלא להיפך. לדברי עוה"ד פייל וליטמן המייצגים את האישה, ב'פניקס' לא הסתפקו בכך, והודיעו לאישה כי אם לא תתחיל לשלם מחדש את פרמיות הביטוח – הפוליסה שלה תתבטל, ושהיא חייבת להחליף את אמצעי התשלום באמצעותו היא משלמת את הפרמיות לחברה.

האישה פנתה לסניף הבנק שלה, אשר הודיע לה באופן חד משמעי, שאין שום צורך להחליף את הוראת הקבע, מפני שזו עוברת אל  חברת הביטוח כסדרה – הוראת הקבע תקינה ומעולם לא בוטלה. בבנק אף העניקו לתובעת מסמך הטוען לתיקנות הוראת הקבע, וקובע שכל מה שעל נציגי חברת הביטוח לעשות הוא פשוט לגבות את הכספים. אך חרף הודעת הבנק הודיעו נציגי חברת הביטוח לאישה שאם היא לא תמהר לחתום על הוראת קבע חלופית לזו הקיימת, הפוליסה שלה תבוטל בשל אי-תשלום. לדברי עוה"ד פייל וליטמן, במקרה של איחור משמעותי בתשלום פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה - הפוליסה אכן מתבטלת, והמבוטח עלול לאבד את כל זכויותיו.

לדבריהם, הלקוחה הייתה מודעת לכך, ולכן ניסתה בכל דרך להעביר לחברת הביטוח אמצעי תשלום חלופיים על מנת לשמור את זכויותיה. "אך למרות שיחות חוזרות ונשנות עם נציגי הפניקס, במהלכן העבירה להם התובעת אמצעי תשלום נוספים כולל כרטיס אשראי" טוען עו"ד פייל, "התעקשו בחברת הביטוח שהתשלום לא נקלט – ולאחר מספר ימים – ביטלו את הפוליסה".

במכתב שנשלח אל האישה הודיעו לה מחברת הביטוח כי הפוליסה שלה התבטלה בשל אי-תשלום. לדברי עוה"ד פייל וליטמן, על פי חוק הביטוח, על המבוטח להתמיד ולשלם את הפרמיה החודשית עד שיוחלט אם הוא עומד בתנאי הפוליסה לקבלת תגמולים – ופטור מתשלום פרמיות. "למעשה, חברת הביטוח בפעולותיה הציניות - הותירה אישה חולנית וחסרת אונים ללא כל הכנסה, התעלמה ממצבה הרפואי  - ופעלה על מנת להפקיר אותה לגורלה" אומרים עורכי הדין.

בימים אלה הגיש עוה"ד פייל וליטמן תביעה חריפה נגד חברת הביטוח – בה הוא מגולל את השתלשלות הפרשיה.במסגרת התביעה מבקשים עוה"ד פייל וליטמן מבית המשפט להורות לחברת הביטוח לחשוף את הקלטות שיחות הטלפון בין נציגיה לבין התובעת, וכן לשלם לה את מלוא התגמולים המגיעים לה לעבר ולעתיד, ולהחזיר לה את מלוא דמי הפוליסה שנגבו ממנה שלא כדין.

כמו כן, מבקשים עוה"ד פייל וליטמן מבית המשפט להטיל על חברת הביטוח ריבית עונשית – בשל התנהלותה חסרת תום הלב. התביעה נדונה בימים אלה בביהמ"ש השלום בתל אביב.

על פי התביעה, קיבלה התובעת ב-26.10.16 מכתב מחברת הביטוח, לפיו עליה לשלם תוך 21 ימים את פרמיות הביטוח, בטרם תבוטל הפוליסה. אלא שלדברי עוה"ד פייל וליטמן, במועד קבלת המכתב כבר חלפו למעלה מ-21 ימים מהתאריך נשוא המכתב - 3.10.16. לדבריהם, התובעת מעולם לא קיבלה את מכתב ההתראה הראשון כמתחייב בחוק – ובו התראה בת 15 ימים.

על פי התביעה, התובעת שילמה לאורך שנים את הפרמיות באמצעות הוראת קבע. היא פנתה לחברת הביטוח מספר פעמים בטלפון כדי להסדיר את התשלום, ואף עדכנה את נציגיה כי אין שום בעיה לבצע פעולת גבייה. יתרה מכך, התובעת אף וידאה עם הבנק כי הוראות הקבע בתוקף.

"אך חברת הביטוח, מסיבות השמורות עמה, לא ניסתה לגבות את הפרמיות אותן דרשה דרך הוראת הקבע הקבועה, אלא דרשה מהתובעת להקים הרשאה חדשה להוראת קבע עבורה", טוען עו"ד פייל. "התובעת, ששמעה את הבקשות חסרות התכלית והשחר של חברת הביטוח, הגיעה פיזית אל הבנק, והוציאה אישור מודפס לפיו אין צורך בהרשאה חדשה – וכל מה שנדרש הוא פשוט לבצע גבייה".

לדברי עוה"ד פייל וליטמן, לאחר שהתובעת הותשה מדרישות חברת הביטוח, היא מסרה לנציגיה את פרטי כרטיס האשראי שלה, ובכך סברה כי תם הסיפור. אך להפתעתה כי רבה, ביום המחרת התקשרו אליה מחברת הביטוח ועדכנו אותה שהפוליסה שלה בטלה, וכי אם תרצה לחדש אותה, עליה למלא הצהרת בריאות חדשה.

"בכך, בחוסר תום לב משווע, שנראה כמו מעשה מכוון, ביטלה הפניקס את הפוליסה של התובעת, תוך שהיא שרויה במצב רפואי חמור", טוענים עוה"ד פייל וליטמן. "בין ביטול הפוליסה, לבין קבלת מכתב רשמי המודיע על כך - בוצעו מספר שיחות טלפון בין התובעת לנציגי חברת הביטוח, תוך שהיא מתלוננת בפניהם על ההתנהגות פוגענית, אך תלונותיה ותחינותיה לא הועילו".

במסגרת התביעה מבקשים עוה"ד פייל וליטמן מבית המשפט להורות לחברת הביטוח להעביר את כל הקלטות השיחה בין נציגיה לבין התובעה, וזאת במסגרת גילוי ועיון במסמכים. בנוסף, טוענים עו"הד, כי פעולות חברת הביטוח מהוות הפרת חובה חקוקה, בין היתר לפי חוק חוזה הביטוח והתקנות שהוצאו מכוחו, כגון חוק הגנת הצרכן.

"התנערותה של חברת הביטוח מהתחייבותה מהווה הפרה בוטה של הפוליסה, ומבטאת התנהגות חסרת תום לב אשר כל סעד – זולת חיובה במלוא סכום התביעה – בצירוף ריבית עונשית – לא יוכל לתת לה מענה הולם", דברי עו"הד פייל וליטמן.

בשל כל זאת, תובעת האישה באמצעות עוה"ד פייל וליטמן מחברת הביטוח פיצוי בגין אובדן כושר עבודה מלא בהתאם לפוליסה – לעבר ולעתיד, וכן פטור מתשלום פרמיות, פיצויים על עוגמת נפש, וכן ריבית עונשית מיוחדת. התביעה נדונה בימים אלה בבית משפט השלום בתל אביב.

משרד עו"ד דוד פייל ושות' (צילום עו"ד פייל: רן כליף) http://www.df-law.co.il מתמחה ברשלנות רפואית, נזקי גוף ובתביעות מול חברות ביטוח ומוסדות רפואיים.

המאמר באדיבות: רן שריר – יחסי ציבור לעורכי דין