הקיץ מגיע, האוויר מתחמם ועונת דגירת היתושים והתרבותם בעיצומה. היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'שורק' ואגף שיפור פני הכפר במועצה משקיעים משאבים רבים למיגור התופעה ולטיפול במפגעי הדגירות בשטחים הפתוחים זאת באמצעות פיזור דגיגים שיטפלו במפגעי היתושים שמקורם בנחל.
 
בשנים האחרונות פיזרו מנהל האגף לשיפור פני הכפר משה סויסה ורכז אקולוגיה חקלאית ביחידה לאיכות הסביבה כ-6,000 דגיגים לאורך נחל שורק. לצורך לפיזור הדגים הקצה האגף לשיפור פני הכפר טרקטור, לביצוע  פריצת דרכי גישה לנחל על מנת לאפשר לעובדי היחידה לאיכות הסביבה והמועצה להגיע לנחל ולפזר את הדגים, ולבצע ניטורים קבועים בנחל במהלך העונה.
 
במידה ויהיה צורך, יפוזרו בחודש הקרוב אלפי דגיגים נוספים. כבר מחודש אפריל עם התחממות מזג האוויר מתפתחים זחלי יתושים בנחל, בעיקר בנקודות שבהם המים עומדים. הדגיגים טורפים את זחלי היתושים (המהווים עבורם מקור מזון) בעודם במים בטרם יהפכו ליתושים בוגרים.
 
פיזור הדגיגים הינו הדברה ביולוגית, הדבר חוסך למועצה הוצאות הדברה שוטפת ומונע שימוש בחומרי הדברה וכיסוח צמחיה נרחב, יתרון נוסף הוא שהדגיגים מגיעים לכל שלולית לאורך גדות הנחל גם במקומות שלמדביר אין גישה. פיזור הדגיגים מתבצע בהצלחה רבה כבר 12 שנים וזאת על סמך הניסיון הטוב שנצבר בשנים הקודמות. בתום העונה הדגיגים נשטפים בשיטפונות הפוקדים את הנחל כך שהתרבות הדגיגים הינה נשלטת.
 
מנהל האגף לשיפור פני הכפר משה סויסה: "אני שמח על הפתרון האקולוגי להדברת היתושים במטה יהודה. הפתרון לאורך השנים נמצא יעיל ואכן הוריד את כמות היתושים במועצה, כך כולנו יכולים ליהנות מקיץ נעים, מופחת ביתושים".