במועצה אזורית מטה יהודה מתרחש במשך שנה פיילוט לולי תרנגולות. הפיילוט הוא פרויקט של אנרגיה טובה שיזמה את הלולים כקומפוסטרים על מנת לצמצם את הפסולת הרטובה שנזרקת מידי יום. בכל לול יש כשלוש תרנגולות, תפקידן הוא לאכול את הפסולת הרטובה של בית האב בו הן נמצאות, ולהטיל ביצים בתמורה עבור המשפחה. מועצה אזורית מטה יהודה אימצה את הפרויקט לפני כשנה הפעילה אותו כפיילוט ראשוני בארץ לתושביי המועצה. המועצה מסבסדת כמחצית מעלות הלול משום שהיא מכירה בחשיבות של צמצום הפסולת הרטובה ובשמירה על איכות הסביבה. בנוסף התושבים נהנים מביצים טריות ואורגניות מהתרנגולות. כיום במועצה יש כבר כ70 לולים והפרויקט עתיד עוד לגדול. מנהל אגף שיפור פני הכפר איכות הסביבה, משה סויסה: " אנו רואים ערך עליון בשמירה על איכות הסביבה ומברכת על היוזמה של פרויקט לצמצום הטמנה של פסולת רטובה והפיכתה למזון אורגני לתרנגולות . אני מודה לתושבים שאימצו את הפרויקט."