אגף שיפור פני הכפר ואיכות הסביבה ומנהל מחלקת התברואה, מקדם את נושא השימוש החוזר בפסולת הגזם ולשם כך שכרו שירות של מקצצת גזם גדולה שנועדה לטפל בגזם ביישובים.
הקיצוץ התבצע השנה בקיבוץ נתיב הל"ה, בקיבוץ נחשון ובמבוא ביתר. הגזם נאסף מהיישובים הסמוכים ליישוב בו הוא מרוסק ונעשה בו שימוש חוזר.  בעבר הגזם שנקצץ על ידי התושבים הושם בנקודת איסוף ביישוב ממנה היה מועבר לאתר גזם. הדבר היה כרוך בעלויות גבוהות מכוון שהיה צורך בהובלת נפח גדול של גזם מדי שבוע.

   


   
היתרונות בקיצוץ הגזם במקצצת הגזם בישוב הם רבים ביניהם:
1.
  אי שינוע - חוסך עלויות נסיעה למטמנה רחוקה וכך מפחית זיהום אויר
2.  החזרה של העץ לטבע
3.  הפחתת הטמנת פסולת חסכון בעלויות הטמנה
4.  שימוש חוזר כחיפוי לקרקע  
5.  מונע שריפה 

מנהל אגף שיפור פני הכפר איכות הסביבה, משה סויסה: "קיצוץ גזם וריסוקו בישובים הסמוכים הינו דבר חשוב שמביא עימו יתרונות כלכלים וסביבתיים. שכירת שירות של מקצצת גזם גדולה הוכיחה את עצמה כיעילה וחסכונית".