11 רשויות מקומיות ביניהן בית-שמש, שכרו את שירותיה של חברת ייעוץ חיצונית - "חלוקי נחל בע"מ" לניהול המכרז בשמן של העיריות. החברה תקבל מדי חודש תשלום בסך 1.5% מגובה העסקה פלוס מע"מ. היקף המכרז: כ-500 רכבים, שיתחלקו בין העיריות והמועצות. הרכבים יוכלו לנסוע עד כ-30 אלף קילומטרים בשנה ויסווגו לפי מספר קטגוריות, למשל קטגוריית רכבים משפחתיים ומסחריים.

מכרזי הליסינג של עיריות ומועצות מקומיות בישראל מנוהלים זה שנים על ידי החברה למשק וכלכלה של המרכז לשלטון מקומי (משכ"ל, להלן), המאגדת 160 עיריות ומועצות מקומיות וכ-80 חברות עירוניות. היקף מכרזי הליסינג של החברה למשק וכלכלה נחשב גדול במונחי ענף הרכב הישראלי – וכולל כ-1,900 כלי רכב מסוגים שונים.

במסגרת התהליך, החברה למשק וכלכלה, שנהנית מכוח קניה גדול, מלווה את העיריות בבחירת הרכבים, חיבור המכרז וגם בהתקשרות מול חברות הליסינג הזוכות. עם זאת, לדברי גורמים העוסקים במכרז, הפעם בחרו העיריות והמועצות לצאת לדרך חדשה וכי החלטה תקדימית זו נובעת מחוסר שביעות רצון של העיריות הנובע מעלויות טיפול גבוהות במכרז ומתנאים יחודיים שדורשות העיריות.

במכרז הליסינג שמפרסמת משכ"ל, מנוהל צי רכב של כ- 3,500 כלי רכב. מדובר במכרז מצליח ומקצועי ביותר, אשר הניב תנאים מועדפים לרשויות המקומיות. אולם כפי שגם נוכחנו בעבר (מכרזי ביטוח), יש תמיד רשויות מקומיות הסבורות כי פרסום מכרז עצמאי או במסגרת התאגדות ספציפית של כמה רשויות, יטיב יותר עם האינטרסים המקומיים שלהם.

על-פי פרסום באתר "כלכליסט", שם התפרסמה הידיעה לראשונה, משכ"ל אינה רואה בכך כל מניעה - רשות מקומית נדרשת בראש ובראשונה לדאוג לאינטרסים המקומיים שלה. אולם משכ"ל מחוייבת לדאוג לכלל הרשויות המקומיות, ובין אם תוצאות מכרז מקומי, כזה או אחר, יצליחו ובין אם לאו, לרשויות אלה וכמו לכלל הרשויות במדינת ישראל, תמיד תהיה דלת פתוחה לעשות שימוש במכרזי משכ"ל, אשר יעמדו לרשותם ובתנאים מסחריים ומקצועיים מעולים. תגובת החברה למשק וכלכלה: "החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי – משכ"ל, מפרסמת כבר עשרות שנים למעלה מ-50 מכרזי מסגרת בתחומים שונים המשמשים את כלל הרשויות המקומיות. פועלה של משכ"ל מממש את ה"יתרון לגודל" הגלום בה, הן בהיבט הכספי והן במובנו המקצועי. לאורך השנים, הביאו המכרזים להפחתה משמעותית במחירי המוצרים והשירותים השונים הנצרכים על ידי הרשויות המקומיות בד בבד עם עלייה באיכות וברמת השירותים. חשוב לציין כי הרשויות אינן מחוייבות לעשות שימוש במכרזי המסגרת שמפרסמת משכ"ל, אולם הן 'מצביעות ברגליים' והיקפי פעילותן במכרזים משכ"ל, רק עולים באופן משמעותי בכל שנה".

מערכת "שמשנט" פנתה לעירייה על מנת לקבל את תגובתה לצעד זה.