המרכז לניצולי שואה הוא בשיתוף פעולה בין מרכז קהילתי לב העיר זינמן לבין אגף הרווחה. המועדון של ניצולי השואה במרכז הקהילתי לב העיר זינמן, הוא עוד פרוייקט חברתי חשוב, שהמרכז הקהילתי רואה בו בחשיבות עליונה וממדרגה ראשונה בהפעלתו. רשת המרכזים הקהילתיים והעומד בראשה סגן ראש העיר שמוליק גרינברג רואים בחברי מועדון ניצולי השואה כסמל להמשך קיומה של מדינת ישראל וכדוגמא לדורות הבאים.