קול צעקה רמה קמה בעקבות ההחלטה, וגרפה זעקה מאד מועצות אזוריות ברחבי הארץ, מאחר והחלטת הוועדה התקבלה מבלי שהועבר מידע כלשהו טרם ההחלטה לקברניטי המועצה.

להזכירכם, החלטת הוועדה הייתה כי המושבים אורה ועמינדב, בית זית וקיבוץ רמת רחל יועברו לרשות העיר ירושלים וישמשו לה עתודות קרקע נוספות, וכן המושבים זנוח ומחסייה יסופחו לבית שמש, וישמשו עבורה עתודות קרקע.

בעקבות ההתנגדות הגדולה של המועצה האזורית מטה יהודה, הגיעו לפשרה בימים האחרונים, והוחלט לבטל את ההחלטה לספח את היישובים הללו, אך בצידה הם לא יוכלו לקבל אישורים להקמת מבנים חקלאיים, או כפר נופש.

מ"מ ראש המועצה, ניב ויזל, אישר את התכנית החדשה ואף ברך עליה, והדגיש שהמועצה תמשיך בתנופת הבנייה ברחביה, כמו בניית אלפי יחידות דיור, ושדרוג החקלאות והתיירות באזור.

 

**קרדיט לצילום: יקי רפאל מנס הרים