"יוסי כחול העיניים, האב והסבא האהוב - בן שכונת ילדותי ובן כיתתי החזיר נשמתו לבורא והותיר את כולנו המומים ... בית שמש משתתפת בצער המשפחה היקרה . יהי זכרו ברוך", כך כתבה חנה ז'ורנו בקיר הפייסבוק שלה.