זבובי הבית: זבוב הבית נמצא בכל מקום בו קיימים בני אדם. הזבובים הבוגרים נכנסים לבתים, נוחתים על בני האדם ועל בעלי החיים ובכך גורמים מטרדים קשים. ומפריעים לשמור על רמת היגיינה סבירה במטבחים, מפעלים, ומסעדות, ופוגעים בתיירות.

הנחיות לקהל הרחב: זבובי בית מתרבים בחומר אורגני לח במצב של ריקבון ו/או תסיסה, כגון זבל בעלי חיים בלתי מעובד ופירות וירקות מרקיבים. לזמן חשיבות עליונה להצלחת הטיפול במפגעים, ולפעמים חלון ההזדמנויות למנוע מהרימות להפוך לזבובים בוגרים ומציקים הוא של שבוע אחד בלבד. מניעת מפגעי זבוב הבית מתבססת על איתור מוקדי הדגירה באמצעות ניטור לנוכחות רימות, וטיפול בהם.

אשפה ביתית: יש למנוע גלישת אשפה החוצה. באזורים חמים יש להקפיד על פינוי האשפה מהבית.

הסברה לבני הבית: חיוני להסביר, ולפקח שיש להקפיד לרכז את האשפה אך ורק במכלים הסגורים. כמו כן יש כל הצטברות של חומר אורגני לח כגון ערמות עומדות של גזם ופסולת גינון, וכן זבל רטוב שמיועד לזיבול הגינה עלולים להוות מוקד להתפתחות זבובים.

התגוננות בזמן מפגע: התקנת רשתות על חלונות, וילונות שמונעים כניסת זבובים העשויים מחרוזים או מרצועות פלסטיק הנוגעים אחת בשנייה ומונעות מעבר זבובים. שימוש בכילות על תינוקות ובני אדם, כיסוי מזון והחזקתו במכלים סגורים.

קטילה: ניתן לקטול זבובים שנכנסו לבתים בעזרת מלכודות חשמליות, מלכודות דבק, פיתיונות וריסוס בתכשירים המיועדים לקטילת זבובים בוגרים והמאושרים לשימוש בתוך הבית. כולל מריחת שולי החלונות בתכשירים אלה.

ברחשים: עם לבלוב הצמחייה בשטחי המועצה , האביב מביא עמו גם תופעות נעימות פחות - נחילי ברחשים. הברחשים הם חרקים קטנים גורמים מטרד לאוכלוסייה, חרקים אלו הנם אורחים לתקופה קצרה של מספר שבועות ואינם מסוכנים לציבור. התופעה נפוצה ברחבי הארץ.

נוכחותם גורמת לאי נעימות אך הימצאותם אינה מסוכנת. אין גם הנחיות לרשויות בעניין.

הדברה בערפול אינה מאושרת בדרך כלל מכיוון שהשפעתה על הברחשים שולית מחד, ומאידך חומרי הערפול: סולר וחומרי הדברה יכולים לגרום לפגיעה באוכלוסיות חלשות, ילדים, זקנים ואנשים אסתמטיים.

מדובר בתופעת טבע טורדנית מוכרת שמלווה רק באי נעימות ונמשכת מספר שבועות בלבד.

אנו תקווה שבשיתוף פעולה בין התושבים ובני וועדי היישובים נצלח לעבור את עונת ההדברה של שנת 2018 בקלות וללא מטרדים            .

 

שמרו על עצמכם,

המועצה האזורית מטה יהודה