ילדי כיתה ג' ומורתם סמדר ערכו טקס מקסים בנושא ירושלים.

בטקס קראו הקריינים קטעי קריאה הקשורים בייחודה של העיר מימי קדם ועד ימינו.

את השירים : "ירושלים של זהב",  "ואם אשכחך ירושלים" שרו ילדי כיתות ג' ושאר ילדי ביה"ס והצוות

הצוות החינוכי הצטרף לשירה המרגשת.

את הריקוד "ילל", בהדרכתה של המורה למחול גילה, רקדו הבנים והבנות יחדיו.

כל כיתה הכינה גם מתנה מקורית וברכה ייחודית לעיר לכבוד יום חגה : שער חדש ובו ברכות. ענפי זית סמל לשלום. הוקדשו שירים לירושלים והגדילו ילדי א' ומורתם אנה שבנו בית המקדש השלישי והוסיפו ברכות מתוקות משלהם.