גובה החיוב בין תושבי הישוב נע בין 280 ש"ח ועד 500 ש"ח בתוספת מע"מ מכל בית אב. גם עו"ד לוטם נגב, כתושבת הישוב קיבלה את החיוב ומבירור שנערך מול מימי ומול ועד ישוב שריגים, נמצא על ידה שמדובר בהסכם חוזי שנכרת בין מימי מבואות ירושלים לבין הישוב ובו הוסכם כי מדי המים "ישודרגו" בישוב כשאת העלות יממנו תושבי הישוב ומימי בחלקים שווים.
עו"ד נגב מצאה שהחיוב איננו מתאים להוראות חוקי המים ועל כן נעשתה פניה למימי מבואות ירושלים ועורך דינם באמצעות משרדה של עו"ד נגב המתמחה בין היתר במשפט מנהלי, להשבת הסכום שנגבה. לאחר שמימי מבואות ירושלים סירבה להשיב את שגבתה מהתושבים, פנתה עו"ד נגב לרשות המים בחוות דעת משפטית מפורטת שמבאירה כי החיוב עבור מדי המים איננו חוקי וכתוצאה ממנו, הסעיף בהסכם שנכרת בין מימי לישוב - בטל. 
עו"ד נגב קיבלה את עמדת רשות המים, המצדדת בעמדתה, וקבעה כי החיוב עבור מדי המים כפי שבוצע בשריגים - איננו חוקי. 
עורך הדין של מימי מבואות ירושלים פנה אף הוא לרשות המים ביחס לעמדתם בהשגות, אך הרשות אישררה את עמדתה לפיה אין לחייב את התושבים עבור שדרוג מדי מים. 
לאחר התכתבות נוספת התקבלה הודעה במשרדה של עו"ד נגב ביום 8.2.2018 לפיה מימי תבצע זיכוי עבור חיוב מד המים. 
המשמעות של הדברים היא שעל מימי מבואות ירושלים להשיב בימים אלה סכום משוער של כ-150 אש"ח לתושבי שריגים ליאון. 
 
קיימת סברה כי מימי מבואות ירושלים כרתה הסכמים דומים עם ישובים נוספים במועצה ועליהם לדעת שיש לבדוק את חוקיות הגביה המדוברת כיון שבנסיבות שתוארו כאן ומפורטות בעמדת רשות המים המצ"ב, הסעיף בהסכם איננו חוקי.