הרי גם אם אנחנו מאלה שמאוד מתלהבים מעצמם וגם אם לא, תמיד נוכל למצוא משהו בתוכנו שהיינו שמחים לוותר עליו, לו רק הייתה ניתנת לנו האופציה לברוא את עצמנו מחדש. למה נוצרנו כאלה דווקא? כלפי מי או מה נכון למדוד את עצמנו? מהי הדרך לאתר את כל הפוטנציאל שגלום בנו? תובנות ראשונות מחכמת הקבלה.

כל אחד מאתנו מיוחד, ואין אף אחד אחר כמוהו. מתוך המקום הייחודי שלנו, עלינו ללמוד איך נוכל להגיע למימוש מלא של עצמנו. מימושו המושלם של האדם מוגדר בקבלה בצורה מיוחדת מאוד: כל אדם אמור להתפתח עד לרמה שבה הוא יהיה דומה לבורא, כוח הטוב המוחלט שפועל בכל הטבע.

לצורך כך, האדם אמור לגלות את דמות הבורא שבו, ואת השיטה לעשות זאת מלמדת חכמת הקבלה. מלכתחילה אין בי שום דבר רע או טוב, אלא כל דבר שניתן לי הוא רק כדי שאתאים אותו לבורא. על כך נאמר: "כי שם ה' נקרא עליך" (דברים כ, י). התהליך קורה כשאני מפרמט את כל התכונות שלי, על ידי האמצעים שניתנו לי בדיוק לזה, כדי להצליח להידמות לבורא במהלך חיי.

חוסר שביעות הרצון ממה שיש בנו מתחיל מכך שאיננו בודקים את עצמנו כלפי הבורא, אלא כלפי העולם. בדיקה זו מושפעת מהתקופה שבה אנו חיים, מהתרבות שבה נולדנו, מסולם הערכים החברתי ומכל מיני תנאים נוספים. מול מגוון סרגלי המדידה האלה אנו בודקים את עצמנו ביחס לאחרים וקובעים: זה אצלי טוב, זה רע, זה לא נורא.

אבל האמת היא שכל המדידות החברתיות האלה אינן מסוגלות לקדם אותנו לעבר מימוש עצמי מלא. מדידה אמיתית יכולה להיות רק מול קנה מידה חיצון, מוחלט, שאינו משתנה לעולם. קנה מידה מושלם שכזה יכול להוות עבורנו רק הבורא.

גם מהות המדידה צריכה להיות שונה, עליה להיות מדידה אחת פשוטה: האם אני מצליח לראות מאחורי כל מה שנעשה, בתוכי ומחוץ לי, את פעולתו של הבורא.

מאחורי כל מחשבה שעולה בי, כל רצון שמתעורר, כל תכונה שאני מזהה בקרבי, מאחורי כל הפעולות שאני רואה סביבי, בכל מה שקיים בעולמי - עליי לאתר את הכוח האחד שמפעיל הכול. בכך אני מתחיל להתקשר למקור של כל הסיבות, כל התכונות וכל הפעולות, לנעול את עצמי כל הזמן עליו. לכך מכוון אותנו הפסוק: "שמע ישראל, ה' א-לוהינו, ה' אחד". הכול הוא עושה, הכול בא ממנו. כוח אחד, שאין עוד מלבדו, והוא טוב ומיטיב.

אבל רגע, מה לגבי כל הדברים הרעים שאנו רואים סביבנו בעולם, או בתוכנו פנימה? מסתבר שכדי להתקדם בחיים, עלינו ללמוד לפתח כלפיהם יחס חדש. במה מדובר? אמנם החכמים גילו שבכל המציאות פועל רק כוח אחד טוב, אבל אני מרגיש עכשיו רע. על הפער הזה אני צריך לבקש תיקון, עד שאגיע למצב שבו ארגיש שגם אני וגם העולם סביבי מושלמים, וכתוצאה מכך, גם הבורא ייראה לי מושלם.

עליי לדרוש להרגיש את עצמי בשלמות ואת העולם בשלמות. עד שלא אוכל לומר על אף תכונה או תנועה פנימית שלי שאינה שלמה, ועל אף תמונה חיצונית בעולם שאינה בסדר גמור. עד שאני לא מגיע לזה, אני לא נרגע. אני חייב לבקש על זה תיקונים, כי אחרת אני מצביע על פגם בבורא.

זוהי תמציתו של תהליך ההתפתחות שלנו כנבראים. במהלך הדרך יתגלו לנו עוד ועוד דברים שליליים כדי שנבקש עליהם כל הזמן תיקונים. הנקודה הקבועה שממנה נצטרך להתייחס לכל הגילויים האלה היא שאיננו רוצים להרשיע את הבורא, ולכן אנחנו מבקשים ממנו לתקן את כל הרע שמתגלה. זו הדרך היחידה שבה אפשר לקבל נכון את כל מה שנותן לנו הכוח העליון, כדי שנביא את עצמנו אל השלמות והנצחיות.

מן המקורות

"הנה כתוב 'אין עוד מלבדו', שפירושו, שאין שום כוח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגד הבורא. ומה שהאדם רואה שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא, מטעם שכך הוא רצון הבורא. וזהו בחינת תיקון, הנקרא 'שמאל דוחה וימין מקרבת'. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון".