חכמת הקבלה נקראת חכמת האמת, מפני שהיא מגלה את הבורא. הבורא הוא הכוח הכללי של הטבע, כוח של השפעה טובה, נתינה ואהבה. הבורא נקרא אמת מפני שהוא יסוד הבריאה, מחזיק את כולה, ועל פיו בנויים וקיימים כל הנבראים.

ויכוחים על מהי ה-אמת הינם מיותרים, כיוון שכל אחד משיג מהאמת המוחלטת היבט מסוים לפי יכולת הקליטה שלו. בהתאם לרמת התפתחותו של האדם הוא מגלה את האמת בצורה אחרת.

מדידת האמת יכולה להיות רק ביחס לבורא. היכולת לעשות זאת אינה תלויה באמונה בקיומו של כוח עליון או כפירה בו, אלא צריך לחקור ולגלות אותו. הביטוי "בורא", מלשון "בוא וראה", מרמז על הזמנה לגילוי כזה. איך זה קורה? אנחנו יכולים לשנות את עצמנו מבפנים עד כדי כך שנגיע למצב בו נראה את הבורא. תהליך ההתפתחות הזה מבוסס על בניית תכונותיו של הבורא בנו.

איפה נמצא הבורא? בכל מקום. למעשה, רק הוא שנמצא בבריאה, ואילו אנחנו לא נמצאים בה כלל. למה הכוונה? אנחנו מצויים במציאות שהיא רק בורא, שדה של אור עליון. בתוך המציאות הזו יש מעין בועה דמיונית שאותה יוצר הרגש האגואיסטי שטבוע בנו כנבראים. בשונה מהבורא שתכונותיו הן נתינה ואהבה, תכונותיו של הנברא הן אגואיסטיות. הרצון לקבל הכול לעצמו הוא שיוצר לנברא תמונת עולם מדומיינת, בתוך המציאות האמתית שכולה נתינה ואהבה, כולה בורא.

מהי אותה אמת שיש בחכמת האמת? הגילוי שאנחנו לא רואים את העולם כמו שהוא, אלא רואים את עצמנו. העיניים שלנו כמו מסובבות פנימה, ואנו רואים את התכונות הפנימיות שלנו. לכן המציאות שלנו שקרית. לעומת זאת, חכמת הקבלה מדברת על גילוי המציאות הכללית, גילוי האמת שקיימת, קבועה ונצחית, שאינה תלויה בנו כלל.

החכמה שיש בחכמת האמת היא שיטה להשגת המציאות האמתית. היא מלמדת כיצד עלינו לשנות את עצמנו כדי להכיר ולחקור אותה. ככל שהאדם מתקן את תכונותיו הפנימיות בהתאם לתכונות הבורא, הוא מגלה את האמת יותר ויותר.

מהות השקר שבנברא הוא הרצון לדאוג רק לעצמו, כאמור. הוא מוגדר כשקר מפני שהוא הפוך מהכוח הכללי שבטבע, הבורא, שמוגדר כאמת. לבורא אין מחשבות או דאגות על עצמו. כאשר אדם לומד לצאת מעצמו ולחשוב על טובת האחרים, דרך אהבת הזולת הוא מגיע לאהבת הבורא, כי הבורא הוא סך כל הנבראים. האדם יוצא אז מהאגו שלו, מהפחדים והחרדות, פורץ את כל מגבלות העולם הזה ומתחיל להרגיש מציאות עליונה, שפועלת לפי חוקי נתינה ואהבה.

מי קבע שהקבלה היא חכמת האמת? האנשים שגילו אותה, כבר לפני ששת אלפים שנה כמעט. הם נקראים מקובלים, ואת מה שהם גילו מדור לדור הם כתבו באלפי ספרים. מקובל הוא אדם שמתקן את התכונות שלו בהתאם לתכונות הבורא, וכתוצאה מכך מגלה את הבורא בהתאם לדרגתו.

הגילוי הזה משנה את האדם מאוד, מבפנים. מבחוץ אולי איש לא יבחין בכך, אבל הוא מתחיל להיות פשוט בן לא-לוהים, לכוח העליון. הוא כאילו יוצא מתוך גופו ומרגיש את מה שמחוץ לו. הוא מתחיל להרגיש את המציאות כולה מקצה לקצה, מעל זמן ומקום, מעל כל היקום שלנו. הוא מרגיש איך המציאות מתנהלת לעומקה, מגלה עולמות עליונים. והעיקר, הוא נמצא בקשר עם הכוח האחד שמנהל את כל הבריאה.

את הרגשת המציאות העליונה והכוח העליון הוא מקבל בתוך תכונות הנתינה והאהבה שהוא רכש, ולכן הוא נקרא מקובל. מעתה ואילך, משימת חייו היא לסייע לבני האדם האחרים להתעלות גם כן ולהגיע לאותם גילויים.

מן המקורות

"המקובלים בעלי השגה, הרי הם משיגים דבר שלם. כלומר, זוכים להשיג כל אותם המדרגות שישנם במציאות לבוא להשגת האדם, ואז נקרא, שהשיגו דבר שלם, ודבר שלם הזה, מכונה בשם נשמה".

בעל הסולם - הרב יהודה אשלג, מאמר "סוד העיבור - לידה"

"בכדי שהנבראים יוכלו לקבל את הטוב ועונג, ושלא תהיה בעת קבלת התענוג בחינת בושה, לכן נעשה על זה תיקון. והתיקון הוא צמצום והסתר על אור עליון. כלומר, שמטרם שהאדם מקבל את התיקון על הרצון לקבל, שהוא בעל מנת להשפיע, אינו ניכר שום גילוי על אור עליון".

הרב"ש - הרב ברוך שלום אשלג, מאמר "מהו קדושה וטהרה בעבודה"

"אין השתנות באור, אלא כל השינויים הם בכלים, היינו, בחושינו, שהכול נמדד לפי הדמיון שלנו. ומזה תשכיל, אשר באם יסתכלו אנשים רבים על דבר רוחני אחד, אז כל אחד ישיג לפי הדמיון והחושים שלו. ולכן כל אחד רואה צורה אחרת. וכמו כן באדם עצמו ישתנה הצורה לפי מצבי עליות וירידות שלו".

בעל הסולם, מאמרי שמעתי, ג, "עניין ההשגה הרוחנית"

"כל מקבל השפע מהבורא נמצא מתפאר בעטרות הבורא, ומי שזכה להרגיש בשעת המעשה, איך שהבורא גם מתפאר עמו על שמצאו מוכן לקבל השפעתו, הוא נקרא מקובל".