הלווייתה תצא מבית ההלוויות שמגר בירושלים בשעה 22:30 להר המנוחות גבעת שאול.

יהי זכרה ברוך