ראש העיר, משה אבוטבול, אמר בכינוס כי אחראי המענה היום שגרירים נאמנים של העירייה, וכי אחריותם כלפי ילדי העיר ראויה לכל הערכה.

אל מפעילי התכניות השונות, פנה ראש העיר וביקש להוציא כלפי חוץ, כי הרשות והתכנית הלאומית 360 היא הגוף המממן וכי מכוחה הם באים.

ממונה התכנית, יגאל חדד, הזכיר גם הוא את חשיבות האזכור של עיריית בית שמש ו 360, וכי לא יתכן שידבר עם הורה שאומר כי ילדו מקבל מענה בעמותה ספציפית ושום דבר מעיריית בית שמש, בו בזמן שהעירייה היא הגוף מאחורי פעילות העמותה.

הוא גם הדגיש את חשיבות מילוי התמ"י בתכניות השונות בפרט בתקופה זו.

בכינוס השתתפו גם: מנכ"ל העירייה מר מתי חותה, יועמ"ש העירייה עו"ד מיקי גסטווירט, ממונה החינוך ר' ישעיה ארנרייך, ממונה החברה הכלכלית ר' אברהם נחמן פרנקל, מנהל אגף חינוך יוחנן קרשנבוים, מנהל מחלקת רווחה שלום בן דוד, סגן מנהל אגף חינוך מנחם ברוכמן, מנהל מחלקת נוער יוסי גמליאל, מנהל מחלקת העצמת נוער צבי נברוצקי, מנהלת על"א מורן יצחק, ועובדי עירייה נוספים המשמשים כאחראי מענה בתכניות הפועלות מטעם 360.

מנהל התכנית, איתי צברי, סקר את התכניות הפועלות מטעם התכנית בשלושת טווחי הגיל השונים,

וביקש מראש העיר למצוא תקציב בו ניתן יהיה לגבש ולהעשיר מקצועית את אחראי המענה 360, אשר מיישמים כעובדי עירייה וללא כל תמורה כספית ועוסקים במסירות בפיקוח וקידום התכניות למען ילדי העיר.

 

**קרדיט: חנה ז'ורנו