הקורס שם את הדגש על פעילויות מחוץ למבנה הגן, בגינה ובשטחים ציבוריים ביישוב ואף בשטחים פתוחים סמוכים כמו חורש או יער עם רעיונות לפעילויות

כל מפגש מתקיים בגן של אחת ממשתתפות הקורס .

בתכנית הקורס לומדות הגננות עקרונות בלימוד חוץ כיתתי, הכרת ההיסטוריה והצגת מודל של גני יער ומהו מקומה ותפקידה של הגננת בזמן השהייה בשטח.
הן תקבלנה כלים מעשיים לפעילות חוץ כיתתית מחוץ לגן ובחצר.


הסביבה החוץ כיתתית מזמנת לילדים התנסויות רבות, אפשרויות לתהליכי חקר, לימוד, פיתוח מיומנויות, עשייה חופשית  וכיף גדול!

עוד תלמדנה הגננות במסגרת הקורס על ליקוט ויצרנות עצמית מתוך הגינה תקבלנה רעיונות ישימים להקמת גינת ליקוט בחצר הגן  ותקבלנה כלים  לעיסוק בגן במלאכות מסורתיות כמו אריגה, טוויה, עבודה בעץ ועוד.