בחודשים האחרונים פורסמו ידיעות בעיתונות על חתימת חוזה בשווי של 640 מליון $ בין 'פארט אנד ויטני' ל'מנועי בית שמש'. מהלך זה עתיד להגדיל את היקף הייצור של החברה והצורך בכח עבודה חדש ואיכותי.

סגן ראש העיר, הרב גרינברג, חיבר בין כל הגורמים הרלוונטיים בעיר לפגישת התנעה במטה החברה ואתמול, יום ג', התקיימה פגישה בין נציגי החברה לאנשי אגף הרווחה, קידום ותעסוקה.

בישיבה נכחו בין היתר: מנהל אגף החינוך, יוחנן קירשנבוים, מנהל אגף הרווחה, שלום בן דוד,  מנהל קידום נוער, מוטי סעדון, מנהלת עיר ללא אלימות, מורן יצחק. מנכל הקשיבה, יונתן מרטין, מנהל מחלקת העצמת נוער, צבי נברוצקי, פרויקט קליטה, גשאו מסאלו וראש צוות ברווחה, יעל לוין.

לעיר בית שמש פוטנציאל לכח עבודה טוב ואיכותי, וכן מהטעם של "עניי עירך קודמים", סוכם שכל הגורמים ימשיכו לשתף פעולה לגיוס עובדים מבית שמש.

סמנכ"ל החברה, מעיין יעקב, אמר: "אנחנו מאוד מעוניינים לקלוט לחברה  תושבים מבית שמש. נדע לתת להם את כל התנאים שיוכלו להשתלב באופן הראוי ביותר.

סגן ראש העיר ציין בדבריו את הצורך ביצירת מקומות עבודה חדשים לטובת תושבי העיר, שרובם צריכים לנסוע מחוץ לעיר, לעיתים ליעדים מרוחקים, בשביל הפרנסה. "מידי חודש עוברות עשרות משפחות חדשות להתגורר בעיר ואנחנו צריכים לדאוג להם לתעסוקה".

"ב"ה כביש 38 החדש הביא להקלה משמעותית, אבל השאיפה תמיד היא לאפשר לאנשים לעבוד קרוב לבית, למוסדות החינוך ולקהילה".