בלחץ של נציגי הליכוד במועצת העיר, משה שטרית ושלום אדרי, הוציא משרד הבינוי והשיכון מכתב הבהרה לכל הזוכים בהגרלה האחרונה בנווה שמיר, בה הם מדגישים את אופייה של השכונה שתבנה בצביון כללי, לעומת רמב"ש ד', שתבנה בציביון חרדי.

 

"לזוכים היקרים והנכבדים

ברמת בית שמש ד' ובשכונת נווה שמיר- רמת בית שמש ה' שלום וברכה,

רציתי בשורות אלו יחד עם החתומים מטה נכבדי לעבודת הבניה והפיתוח של עירנו  בית שמש לפנות אליכם לשקול בתבונה את צעדיכם העתידים בהקשר לזכייתכם במחיר למשתכן רמה ד' ונווה שמיר.

כידוע שפרנסי העיר ואני קבלנו על עצמנו מדיניות עיצוב השכונות החדשות בעיר לפי מגזר ותמהיל כאשר מחד ביקשנו למנוע חיכוכים מיותרים ומאידך לתת מענים ושירותים מותאמים.

הוחלט ע"י גם בברכת גדולי ישראל מר"ן הרב עובדיה יוסף ומר"ן, הרב שטינמאן זצ"ל, זיע"א וכן יבדל לחיים ארוכים, כ"ק האדמו"ר מבעלזא, להקים שכונות גם למגזר הכללי מתוך מטרה לדאוג לכלל המגזרים, ואכן יחד עם חברי מועצת העיר של ש"ס, דגל התורה, אגודת ישראל ושלומי אמונים, כמו גם חברינו מהליכוד, הבית היהודי ושאר המפלגות הכלליות ליעד את רמה ד' למגזר החרדי ואת נווה שמיר למגזר הכללי ובכללם בני העיר הוותיקה הצעירים והיקרים הרוצים להקים בית בעירם.

בכל שכונה נתנו את ההדגשים והצרכים הנדרשים לסוג האוכלוסיות שצפינו שיגיעו לגור בה. בנוה שמיר אנו מתכננים מרכזי פנאי כמו קאנטרי קלאב, קומות גבוהות, מספר מוסדות דת מצומצם, ומאפיינים נוספים הנפוצים בשכונות כלליות ברחבי הארץ.

לעומת רמה ד' עם אפיונים דתיים וחרדיים, בשכונה באופן שרמה ד מותאמת באופן מוחלט לצרכי הציבור החרדי מוסדות חינוך  ותלמודי תורה רבים מרפסות סוכה וכדו'.

כמו גם שמות השכונות והרחובות הותאמו כראוי.

לכן אנו קוראים מתוך ידידות וחיבה תנו את דעתכם לבקשתנו והתאימו בבקשה את מקום מגורכם לתכנון שבוצע בשכונה ע"י נציגי העיר:

רמה ד' - מגזר חרדי

נווה שמיר - מגזר כללי

איש לא יוכל להלין כלפינו אם לא ימצא בשכונה העתידית מאפיינים אחרים מהמאפיינים הנדרשים לו. חשוב לנו שכל אוכלוסייה תזכה לתנאים ההולמים אותה לפי המצופה מאורח חייה לכן מכתבנו זה בא להבהיר ולתת כיוון קריאה ברור לאפיון ואכלוס השכונה .

בברכה רבה:

משה אבוטבול ראש העיר, וסגן יו"ר השלטון המקומי

משה מונטג, יו"ר הוועדה לתכנון ובניה

שלום אדרי, חבר מועצת העיר ממונה העיר הוותיקה

משה שטרית סגן ראש העיר, ממונה קשרי חוץ

מנשה אליאס, חבר מועצת עיר ממונה איכות הסביבה

יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון

חגי רזניק, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון"