הבוקר, נפתח בטקס מרשים אשר תיאר את חייו ופועלו של, אליעזר בן יהודה.

בכיתות למדו דרך סיפורים, משחקים ושירים על חידושי וגלגולי השפה.

בהפסקות הפעילו תלמידי כיתות ה' את כלל תלמידיי בית הספר במשחקים שונים ומגוונים, אשר עסקו בביטויים, משחקי מילים וחידושי השפה.

כחלק מהיותו בית ספר ירוק, אספו תלמידי בית הספר קרטוני חלב עם חידושי מילים והקימו תערוכה.

יישר כח לעוסקים במלאכה.