לאחרונה התקיימו במועצה האזורית מטה יהודה ביקורים של מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב,  וסמנכ"ל משרד החינוך ומנהל מִנְהַל הפיתוח, תמיר בן משה. לצד הרחבת הפיילוט של מרחבי הלמידה החדשניים לרוב בתי הספר במועצה נערך דיון בצורך לתת מענה חינוכי להתפתחות המהירה של הישוב צור הדסה

ראש אגף החינוך במועצה, ניב בר גיא: "מערכת החינוך במטה יהודה נמצאת בתנופה משמעותית בתחומי ההתחדשות הפדגוגית והלמידה החדשנית"

בשנת הלימודים הבאה צפויים להיבנות 12 "מרחבי M21" – מרחבי למידה חדשניים – ברוב בתי הספר של המועצה האזורית מטה יהודה – כך סוכם לאחרונה עם בכירי משרד החינוך שערכו לאחרונה ביקורים במטה יהודה, שאת לאור הצלחת הפיילוט המתקיימים בימים אלו בשנים מבתי הספר במועצה.

ראשון לבקר במועצה היה מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, שנפגש עם מ"מ ראש המועצה האזורית מטה יהודה ניב וויזל, מנהל אגף החינוך במועצה ניב בר גיא, ומנהלי בתי הספר במועצה. אבואב קיבל סקירה מקיפה על בתי הספר ומוסדות החינוך במטה יהודה: הישגים בבגרויות, אקלים בית ספרי על פי מבחני מיצ"ב, שנת שירות, ואחוזי הגיוס המרשימים לקרבי.  לאחר מכן קיבל סקירה קצרה על אתגרי החינוך במטה יהודה, ביניהם ההתמודדות עם מתן מענה לאוכלוסיית התלמידים המגוונת על ידי קיומם של בתי ספר ייחודיים (דמוקרטי, אנתרופוסופי, משלב וכו'). בנוסף נערך דיון בנושא מתן מענה חינוכי לישוב צור הדסה, בו יתאכלסו בשנה הקרובה כאלף משפחות חדשות. לבסוף קיים אבואב שיח פתוח עם מנהלי בתי הספר, וסקר בפניהם את מטרות משרד החינוך לשנת הלימודים הקרובה.

בנוסף לאבואב הגיע סמנכ"ל משרד החינוך ומנהל מִנְהַל הפיתוח, תמיר בן משה, לסיור במספר בתי ספר במועצה.  תמיר התרשם מביקורו במבני בתי הספר, מההתחדשות הפדגוגית בדרכי הלמידה ומההירתמות הרבה של בתי ספר ברשות לבניית מרחבי למידה חדשניים, כחלק מפיילוט לפרויקט "מרחבי M21" של משרד החינוך. מטרת הפרויקט היא התאמת כיתות הלימוד ומרחבי הלמידה למאה ה – 21, מתוך הבנה ששינוי מראה פניהם של מרחבי הלמידה במוסדות החינוך הינו מרכיב חיוני ללמידה משמעותית ולרווחת התלמידים. בעקבות הצלחת הפיילוט, שמתקיים השנה בשני בתי ספר במועצה, הוחלט כי עד תחילת שנת הלימודים הבאה ייבנו מרחבי למידה מתקדמים כאלה בעוד 12 בתי-ספר ברשות.

ראש אגף החינוך במועצה האזורית מטה יהודה, ניב בר גיא: "מערכת החינוך במטה יהודה נמצאת בתנופה משמעותית בתחומי ההתחדשות הפדגוגית והלמידה החדשנית' הן בתחומי הרחבת גבולות הלמידה ופריצת מסגרת כיתות הלימוד המסורתית והן בחיבור לקהילה".