איך יהודה הצליח להשפיע על יוסף, ממצב של התנערות ואטימות למצב של קרבה, בכי והתחשבות?

https://www.youtube.com/watch?v=AJNSnKNrTVI&feature=youtu.be