איך יהודה הצליח להשפיע על יוסף, ממצב של התנערות ואטימות למצב של קרבה, בכי והתחשבות?

;feature=youtu.be