בבית ספר "אתרוג" קיימו השבוע ערב מסכם למידה וחקר בנושא "עליה והתיישבות בארץ אהבתי".
 
ערב זה מהווה סיכום והתגלמות של עבודה מערכתית במהלך השנה כולה.
 
במהלך השנה האחרונה חקרו תלמידי "אתרוג" נושאים רבים הקשורים בעליה והתיישבות.
 
לצורך קיום תהליך למידת החקר הוצאה לאור חוברת חקר מיוחדת המלווה את התלמיד בכל התהליך, נבנה בבית -הספר חדר חקר מיוחד אשר מבנהו מאפשר עבודה בקבוצות, הוא מצוייד במחשבים, ספרים ומקורות מידע וקירותיו מספרים ומכוונים על תהליך החקר.
 
למידת החקר התאפשרה בזכות הטמעת כלים ומיומנויות של עבודה בקבוצות, ניהול שיח הולם, הבעת עמדה וקבלת דיעות שונות,איסוף מידע, ארגונו והפיכתו לידע יעיל ומשמעותי.
 
במקביל לתהליך החקר פיתחו התלמידים את יכולת ההבעה והנאום שלהם.
 
שיאו של התהליך היה בערב שהתקיים בבית-הספר ביום שני בו הוצגו בתערוכה מרהיבה כל התוצרים שהכינו התלמידים , לצד חוברות החקר , בעקבות המידע שהתחדש להם בתהליך החקר.
 
בית הספר עוצב בהשראת הנושא "עליה והתיישבות", התלמידים עמדו ליד תוצריהם וסיפרו בלשון צחה וברורה, אודות הדגם ואודות תהליך החקר שלהם, לכל 150 האורחים.האורחים יצאו נפעמים!
 
בתערוכה הוצגו דגמים תלת מימדיים של מלחמות ישראל, מבצעי העליה השונים, גופים ודמויות משמעותיים בתולדות המדינה ובתקופה שטרם הקמתה.