רציונל "תחרות" המצטיינים נבחנת בכמה פרמטרים כמו: מכתבי הערכה מההורים, גננות ומורים, הגעה בזמן לאימונים, משמעת, חברות טובה, שיתופיות, רוח ספורטיבית ועוד. 

'חוג' כדורגל הוא הרבה מעבר למשחק בין קבוצות. חידוד הערכים הנלווים בהם נדרשים החניכים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים אותם מנהיג ביד רמה עזו והצוות המקצועי באקדמיה. 

למרות גילם הצעיר של הילדים הם נדרשים למשמעת אישית גבוהה נטולת הנחות וסדר מופתי.
מדהים לראות כיצד הם עומדים בתהליך מחנך שאינו מובן מאיליו בגילם.

יישר כוח לאופיר, נדב ורפי!
נמשיך לעקוב אחרי מצטייני החודשים הבאים.