במדינת ישראל נפתחים מדי שנה כמה עשרות אלפי עסקים חדשים, ובאופן טבעי חלק מהם נרשם אצל רשם החברות כ"חברה", ישות משפטית שהינה נפרדת מבעליה כך שהאחריות שלהם מוגבלת ובפרט, בתנאים מסוימים, לא חלים עליהם כל החובות שצברה החברה. באופן טבעי במהלך הקמת החברה האנשים שעומדים מאחוריה נרגשים מאוד ומלאי ציפיות ותקוות לשגשוג עסקי והגשמה אישית, אולם למרבה הצער לא מעט חברות נכשלות מלממש את התקוות שתלו בהן ובעליהן מגיעים למסקנה שהצעד הטוב ביותר הוא סגירת העסק. במקרים אלה יש לבצע הליך שנקרא פירוק חברה – ולמעשה את אחד ההליכים הבאים: פירוק חברה ע"י הנושים, פירוק חברה ע"י בעלי המניות או פירוק חברת יחיד. במאה ה-21, שבה חלק גדול מהפעילות באופן כללי מתנהל באינטרנט, ניתן לבצע גם את ההליך הזה בדרך יעילה ופשוטה זו, ואכן פירוק חברה אונליין מקל במידה בלתי מבוטלת על הקושי הכרוך בסגירת העסק.

השלבים השונים של פירוק חברה אונליין

חשוב להבין כי גם פירוק חברה אונליין הינו תהליך מורכב יחסית, אבל בדרך זו ניתן לקצר את פרק הזמן עד להשלמת התהליך (שלאחריו תוכלו לצאת לדרך חדשה ובכך להתגבר על הקושי שכרוך בהתנפצות החלום). בפרט כך הדבר כשמדובר על פירוק חברת יחיד (חברת יחיד הינה חברה שיש בה בעל מניות אחד בלבד).

השלב הראשון הוא הגשת תצהיר מיוחד לרשם החברות – תצהיר חתום ע"י כל הדירקטורים של החברה בדבר כושר הפירעון של החברה ועל יכולתה לפרוע את מלוא החובות שצברה בתוך שנה אחת. רשם החברות מאשר את קבלת התקציר, משנה את הסטטוס של החברה ל"לקראת פירוק". השלב הבא של פירוק חברה אונליין הוא כינוס אסיפה של כלל בעלי המניות (אלא אם כן מדובר על פירוק חברת יחיד), על מנת שזו תקבל החלטה על פירוקה מרצון של החברה. לאחר מכן יוחלט על מינוי מפרק לחברה, וזה מיידע את רשם החברות על מינויו. בשלב זה יש לפרסם הודעה בעיתונות כדי שנושי החברה, אם ירצו, יוכלו להגיש את תביעותיהם למפרק שנקבע. המפרק בוחן את נכסי החברה, משתמש בהם כדי לסלק חובות ולהסיר שעבודים, ולאחר שתהליך זה מושלם החברה למעשה כבר לא קיימת.

מה מייחד פירוק חברת יחיד?

עד לשנת 1999, שבה נכנס לתוקף חוק החברות הנוכחי, מצב שבו אדם אחד בלבד מחזיק במלוא המניות של חברה מסוימת היה אסור. יחד עם זאת ניתן היה להתחכם ולהקים חברה שבה אדם אחד מחזיק 99.9% מהמניות ואדם שני קיבל לרשותו 0.1% מהמניות, כך שבעצם הבעלות הייתה שייכת לאדם אחד בלבד ובכל זאת החברה עמדה בדרישות החוק. המצב המעוות תוקן ב-1999 וכיום ישנן חברות שכל מניותיהן נמצאות ברשות אדם אחד. כשחברה שכזו נסגרת, ההליך הנדרש הוא פירוק חברת יחיד, וזהו הליך פשוט יחסית לנוכח העובדה שאין בעלי מניות רבים.

פירוק חברה אונליין במצבים אלה נמשך זמן קצר יותר – 4 עד 6 חודשים.