משפחת שמשנט מברכת את יו"ר 'עזרת אחים' אברהם קאפ לכבוד הולדת נכדו הקטן, שנולד לבנו ר' שלומי קאפ.