צילום: יח"צ


מעל לשלוש מאות נסיעות באזור בית שמש אינן מתבצעות כסדרן בחצי שנה האחרונה כך עולה מנתוני משרד התחבורה שנשלחו במענה לשאילתה שהגיש בנושא ח"כ אורי מקלב, בנוסף קרוב לארבע מאות תלונות של צרכנים נמצאו מוצדקות ובעקבות זאת נקנסה חברת סופרבוס המפעילה את הקווים בפרוזדור ירושלים על ידי משרד התחבורה בכחצי מיליון שקלים. 

כפי שפורסם בחדרי חרדים; בשאילתה שהגיש ח"כ אורי מקלב לשר התחבורה ישראל כץ כתב מקלב כי פניות חוזרות ונשנות עולה שמפעילת התח"צ בפרוזדור ירושלים אינה שמה דגש על ביצוע הנסיעות זמני הנסיעה כפי שקובע משרד התחבורה, ויוצא מכך שישנם לא מעט "דילוגי נסיעות" שאינם מבוצעים בפועל. מצב זה גורם סבל רב לציבור התושבים הנצרך לשירות התחבורה הציבורית סדירים". ח"כ מקלב דרש לדעת - אילו פעולות נקט משרד התחבורה בנושא מטריד זה?" 

בתשובתו כותב שר התחבורה ישראל כץ כי משרדו משקיע משאבים רבים במערך אכיפה מנהלית מול מפעילי התחבורה הציבורית, משרד התחבורה מפעיל בקרים גלויים וסמויים אשר בוחנים את עמידת החברות המפעילות, השר מפרט בתשובתו כי בחצי השנה האחרונה נמצאו 147 חריגות בגין אי ביצעו נסיעות, ו- 158 איחורים – בגין חריגות אלו מציין מרד התחבורה שילם המפעיל פיצוי למדינה בסך של מאה ששים ושבע אלף ₪, בנוסף, בתקופה האמורה התקבלו מעל לשלוש מאות תלות מהציבור אשר נמצאו מוצדקות ובעקבות כך שילמה חברת סופרבוס המפעילה את הקווים בפרוזדור ירושלים פיצוי בסך של מעל לשלוש מאות אלף ₪.