החטיבה עתידה להיפתח ב1 לספטמבר עם פתיחת שנה"ל החדשה, בשנה הראשונה לכיתות ז' ו -ח' ולאחר מכן לכיתות ט'. לניהול החטיבה נבחרה ענבל פיקהולץ שילה, שהחלה את דרכה בחינוך המשלב של רשת 'מיתרים'. בשבוע שעבר נערך מפגש ראשון עם ההורים במעמד ראש מנהל החינוך, ד"ר עליזה בלוך ועטד.