מליאת המועצה האזורית מטה יהודה אימצה לאחרונה את תיקון מספר 3 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), לפיו יקבלו תושבי המועצה הנחה של בין 45 ל-50 אחוז על חובות ארנונה בלבד למגורים ולעסקים, אשר נצברו עד ליום ה-31 בדצמבר 2014. תנאי בסיסי לקבלת ההנחה הוא שהחובות לשנים 2015-2016 שולמו במלואם ובמזומן. המבצע יימשך עד ליום 30 בנובמבר 2017.

לפיכך, תושבים אשר להם חובות ארנונה שנצברו עד ליום 31 בדצמבר 2014, יכולים לקבל את ההנחה בכפוף לתשלום במזומן של מלוא חובותיהם לשנים 2015-2016.

למשלמים במזומן את חובות הארנונה שנצברו עד 31 בדצמבר 2014 תינתן הנחה של 50 אחוז; למשלמים בהמחאות (עד 12 תשלומים) תינתן הנחה של 45 אחוז; ולמשלמים בהוראת קבע בבנק (עד 24 תשלומים) תינתן הנחה של 45 אחוז. במועצה מדגישים כי לפי התיקון, במידה ויחזרו שתי המחאות או שתי הוראות קבע, יבוטל כל ההסדר והתושב יחויב בתשלום מלוא יתרת החובות.

"מליאת המועצה אישרה את הקריטריונים שנקבעו בתקנות", מסר מ"מ ראש המועצה, ניב ויזל. "תושבים ובעלי עסקים שעומדים בקריטריונים מתבקשים להסדיר בהקדם את החובות שנצברו עד ליום ה-31 בדצמבר 2014 מול מחלקת הגבייה במועצה. חברי המועצה העניקו פה אחד אפשרות לתושבים לשלם את חובות העבר ולסיים התנהלות משפטית לא נעימה וארוכת שנים. ההיגיון מצפה מהם לעשות כן".

לפרטים נוספים יש לפנות למחלקת הגבייה בטלפון 02-9958901/2/3/4/5/10