ניצחון מוחץ במטה יהודה

היום נערכו בחירות לוועד העובדים במועצה, עובדי המועצה בחרו יו"ר וחברי וועד.

לתפקיד היו"ר נבחר, משה דוד, אשר מכהן בתפקיד מזה כ24 שנים כיו״ר וזו הקדנציה התשיעית ברציפות . 
לתפקיד התמודדו עוד 2 מועמדים:
שמעון בוסקילה קצין הבטיחות בתעבורה של המועצה
מאור מרחבי, מנהל מדור רישוי עסקים
בתום ספירת הקולות ההתפלגות היתה:
משה דוד-226
שמעון בוסקילה-149
מאור מרחבי-18
חברי הוועד שנבחרו
עוזי קאחו
רונית (רוני עירון)
מיכה אברהם
ליליאן וועקנין

במועצה ציינו לטובה אחוז גבוה של בוחרים כארבע מאות מתוך 600 עובדים.

בהצלחה ליור הוועד ולחברי הוועד החדשים